Het waren Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van Christelijke Onderwijscentrale (COC), Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA Onderwijs en Marianne Coopman, algemeen secretaris van Christelijk Onderwijzersverbond COV, die in de commissie een uiteenzetting gaven. Een van de problemen is dat het imago van het beroep opgekrikt moet worden. De maatschappelijke status van de leerkracht is gedaald, waardoor velen er de brui aan geven, klinkt het. De lokroep van de privésector is ook zeer verleidelijk. Leerkrachten worden "letterlijk weggekocht aan betere arbeidsvoorwaarden". Men kan de leerkrachten in het onderwijs houden door hen goed te begeleiden en hen te belonen, aldus de bonden, maar ook door te focussen op hun kennis. Hun belangrijkste motivatie is de liefde voor hun vak. Geef hen de autonomie om hun kennis te delen binnen de leerdoelen. De bonden wijzen erop dat er te veel vakken geclusterd worden, wat leidt tot te weinig diepgang. Daarnaast dreigen de kernopdracht van leerkrachten te verdwijnen. Die bestaat niet alleen uit het lesgeven zelf, maar ook uit evalueren, feedback geven, remediëren, eventueel een titularisfunctie opnemen... Maar daar komt een batterij aan taken bij. Besteed die uit aan andere personeelsleden binnen de scholen zodat leerkrachten zich kunnen focussen op hun kerntaken, luidt de oproep. Via zij-instroom komen heel wat nieuwe leraren het onderwijs binnen, maar dat is nog te beperkt, aldus de bonden. Er is namelijk heel wat potentieel op de arbeidsmarkt. Via verschillende soorten stages zouden mensen overtuigd kunnen worden, dat kan als gastdocent, bij duaal lesgeven of op zomerscholen. Het is wel cruciaal om aandacht te hebben voor de kwaliteit van de instroom. Begeleiding is belangrijk, maar dan moeten daar ook financiële middelen vrijgemaakt worden. Heel wat aandacht tijdens de commissie ging naar rol van de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders hebben een essentiële opdracht, klinkt het. Zij moeten jongeren een duidelijk beeld scheppen van wat de job precies inhoudt. "Met jongeren willen werken is niet voldoende", aldus de bonden. Maar om leerkrachten aan te trekken en in het onderwijs te houden, moeten er in de vier verschillende fases van de loopbaan inspanningen gedaan worden: bij instroom van de lerarenopleiding, bij de start van de loopbaan, tijdens de verdere loopbaan en op het einde van de loopbaan (bij 55-plussers). Het is een "en-enverhaal", besluiten de bonden. Een ding is zeker, het is te laat voor preventieve maatregelen want "het huis staat al in brand". (Belga)

Het waren Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van Christelijke Onderwijscentrale (COC), Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA Onderwijs en Marianne Coopman, algemeen secretaris van Christelijk Onderwijzersverbond COV, die in de commissie een uiteenzetting gaven. Een van de problemen is dat het imago van het beroep opgekrikt moet worden. De maatschappelijke status van de leerkracht is gedaald, waardoor velen er de brui aan geven, klinkt het. De lokroep van de privésector is ook zeer verleidelijk. Leerkrachten worden "letterlijk weggekocht aan betere arbeidsvoorwaarden". Men kan de leerkrachten in het onderwijs houden door hen goed te begeleiden en hen te belonen, aldus de bonden, maar ook door te focussen op hun kennis. Hun belangrijkste motivatie is de liefde voor hun vak. Geef hen de autonomie om hun kennis te delen binnen de leerdoelen. De bonden wijzen erop dat er te veel vakken geclusterd worden, wat leidt tot te weinig diepgang. Daarnaast dreigen de kernopdracht van leerkrachten te verdwijnen. Die bestaat niet alleen uit het lesgeven zelf, maar ook uit evalueren, feedback geven, remediëren, eventueel een titularisfunctie opnemen... Maar daar komt een batterij aan taken bij. Besteed die uit aan andere personeelsleden binnen de scholen zodat leerkrachten zich kunnen focussen op hun kerntaken, luidt de oproep. Via zij-instroom komen heel wat nieuwe leraren het onderwijs binnen, maar dat is nog te beperkt, aldus de bonden. Er is namelijk heel wat potentieel op de arbeidsmarkt. Via verschillende soorten stages zouden mensen overtuigd kunnen worden, dat kan als gastdocent, bij duaal lesgeven of op zomerscholen. Het is wel cruciaal om aandacht te hebben voor de kwaliteit van de instroom. Begeleiding is belangrijk, maar dan moeten daar ook financiële middelen vrijgemaakt worden. Heel wat aandacht tijdens de commissie ging naar rol van de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders hebben een essentiële opdracht, klinkt het. Zij moeten jongeren een duidelijk beeld scheppen van wat de job precies inhoudt. "Met jongeren willen werken is niet voldoende", aldus de bonden. Maar om leerkrachten aan te trekken en in het onderwijs te houden, moeten er in de vier verschillende fases van de loopbaan inspanningen gedaan worden: bij instroom van de lerarenopleiding, bij de start van de loopbaan, tijdens de verdere loopbaan en op het einde van de loopbaan (bij 55-plussers). Het is een "en-enverhaal", besluiten de bonden. Een ding is zeker, het is te laat voor preventieve maatregelen want "het huis staat al in brand". (Belga)