De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen hebben niet alleen een grote impact op de factuur van burgers en bedrijven, maar kan als gevolg hebben dat ook een leverancier in financiële problemen terechtkomt. In het buitenland, onder meer in Groot-Brittannië, zijn er al energieleveranciers die failliet gaan door de piekende prijzen op de energiemarkt. Ook in ons land zetten de prijzen de winstgevendheid van sommige leveranciers onder druk. Wanneer een leverancier failliet zou gaan, dan is er decretaal voorzien dat Fluvius kan optreden als noodleverancier van gas en elektriciteit. Het nieuwe decreet bepaalt dat Fluvius die rol ook zal kunnen opnemen bij een gerechtelijke reorganisatie van een leverancier. (Belga)

De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen hebben niet alleen een grote impact op de factuur van burgers en bedrijven, maar kan als gevolg hebben dat ook een leverancier in financiële problemen terechtkomt. In het buitenland, onder meer in Groot-Brittannië, zijn er al energieleveranciers die failliet gaan door de piekende prijzen op de energiemarkt. Ook in ons land zetten de prijzen de winstgevendheid van sommige leveranciers onder druk. Wanneer een leverancier failliet zou gaan, dan is er decretaal voorzien dat Fluvius kan optreden als noodleverancier van gas en elektriciteit. Het nieuwe decreet bepaalt dat Fluvius die rol ook zal kunnen opnemen bij een gerechtelijke reorganisatie van een leverancier. (Belga)