Zowel SP.A als PVDA hadden vragen over de voorstellen van de regering in verband met de flexibilisering van de 38-urenwerkweek. Bij hun tussenkomsten in het vragenuurtje in de Kamer herinnerden Meryame Kitir en Raoul Hedebouw de minister aan zijn uitspraken in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws. Peeters had daar gezegd 'dat we allemaal boven onze stand leven', maar nuanceerde dat later op zijn Facebook, en herhaalde in het parlement zijn bezorgdheid over de begroting. 'Ik wil net de ernst van de situatie aantonen.'

'Wat een uitspraak voor het sociale gelaat van de regering', schamperde Hedebouw.

Kitir uitte haar vrees dat de flexibilisering van de 38-urenwerkweek nu wel mooi verkocht wordt door de regering, maar dat de minister niet het hele verhaal vertelt. Ze vindt het verhaal van de regering 'intellectueel oneerlijk'.

Minister van werk (CD&V) verdedigde in de Kamer de beslissing van de regering over de 38-urenweek. Hij zwaaide tijdens zijn tussenkomst met het regeerakkoord van de vorige regering (Di Rupo), waarin ook een passage staat over de flexibilisering van de 38-urenweek. In die regering zat ook de SP.A, waardoor Peeters vond dat Kitir de waarheid geweld aandoet in haar kritiek op de huidige voorstellen.

Parlement discussieert over Doel 3: reactor valt net op dat moment stil

De oppositie had in het parlement ook vragen voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de veiligheid van onze kerncentrales. Eerder deze week kreeg ons land de vraag om Doel 3 en Thiange 2 te sluiten.

'Deze regering - die toch niet verlegen zit om forse uitspraken - doet niets, en negeert de roep om voorzichtigheid, de roep naar preventief handelen, naar handelen tout court', vond Karin Temmerman (SP.A).

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die insprong voor Jambon, is de kritiek die uit Duitsland komt niet nieuw, en werden de elementen al meegenomen in eerdere controles van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (FANC). Hij benandrukte daarbij nogmaals de onafhankelijkheid van het FANC. 'Er is geen enkele reden om de kerncentrales te sluiten.

Vreemde samenloop van omstandigheden en tegelijk een illustratie van de totale onafhankelijkheid van de werkelijkheid buiten het halfrond: net op het moment dat Van Overtveldt aan het antwoorden is op de vragen van de parlementairen, loopt op alle smartphones in de Kamer het bericht binnen dat de reactor van Doel 3 ongepland is stilgevallen. De oorzaak van het incident was na afloop van het vragenuurtje nog niet bekend.

Voorzitter Peter Vanvelthoven(SP.A) van de subcommissie Nucleaire Veiligheid is nu van plan de Duitse nucleaire waakhond en Duits minister van Milieu Barbara Hendricks naar de Kamer uit te nodigen. Aanleiding is de vraag van de Duitse minister om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen zolang er vragen blijven bestaan over hun veiligheid.

Wouter Beke: 'Toon van Liesbeth Homans verbaast me'

In Villa Politica kwam CD&V-voorzitter Wouter Beke terug op een opiniestuk dat Vlaams minister Liesbeth Homans eerder deze week schreef, en waarin ze zei dat ze het beu was om te horen dat elke Vlaming een racist is.

'Het gaat niet over haar beleid maar over de toon die ze gebruikt', legt Beke uit.

Gisteren kreeg Homans ook al de wind van voren van Groen. 'In plaats van zaken te doen die binnen haar bevoegdheden liggen, trekt de minister een blik polemiek open', schreef An Moerenhout in een opiniestuk op Knack.be

Charles Michel: 'Communicatie is geen exacte wetenschap'

Premier Charles Michel heeft de veiligheidsdiensten erop attent gemaakt voorzichtigheid aan de dag te leggen bij de inschatting om te communiceren. Dat heeft de eerste minister donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Laurette Onkelinx. De PS-fractieleidster was bijzonder misnoegd over de persconferentie van het OCAD eerder deze week.

Het OCAD, het crisiscentrum en de federale politie organiseerden eerder deze week een persconferentie. Daar werd aangekondigd dat het risico op een nieuwe terreuraanslag reëel blijft en het dreigingsniveau dan ook op niveau 3 blijft. Bovendien werd gemeld dat er signalen opduiken dat IS opnieuw strijders naar Europa en België heeft gestuurd en dat Syrië-strijders naar Europa teruggekeerd zijn of willen terugkeren, met de bedoeling nieuwe aanslagen te plegen.

PS-fractieleidster Onkelinx toonde zich erg scherp voor die communicatie. "Men heeft een persconferentie belegd om niets te communiceren, tenzij zich aan de media te tonen en vrees op te wekken", luidde het. Ze wees daarbij op de gevolgen voor de Brusselse economie, die al zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de aanslagen.

Vrijdag komt een task force bijeen met leden van de federale regering en de betrokken sectoren om een eerste reeks maatregelen te lanceren. De persconferentie kwam er niet op vraag van de premier, maar was een initiatief van de betrokken diensten, die tal van vragen van de media kregen. De eerste minister werd wel op de hoogte gebracht. "Wanneer men communiceert, bestaat steeds het risico dat men de intensiteit van een boodschap niet kan inschatten", zei premier Michel.

"Communicatie is geen exacte wetenschap. Ik heb de diensten erop attent gemaakt om bijzonder voorzichtig, gematigd en afgemeten te zijn bij de inschatting van de noodzaak en zin van een communicatie, alsook van de intensiteit ervan."

(Belga/JH)

Zowel SP.A als PVDA hadden vragen over de voorstellen van de regering in verband met de flexibilisering van de 38-urenwerkweek. Bij hun tussenkomsten in het vragenuurtje in de Kamer herinnerden Meryame Kitir en Raoul Hedebouw de minister aan zijn uitspraken in de weekendeditie van Het Laatste Nieuws. Peeters had daar gezegd 'dat we allemaal boven onze stand leven', maar nuanceerde dat later op zijn Facebook, en herhaalde in het parlement zijn bezorgdheid over de begroting. 'Ik wil net de ernst van de situatie aantonen.''Wat een uitspraak voor het sociale gelaat van de regering', schamperde Hedebouw.Kitir uitte haar vrees dat de flexibilisering van de 38-urenwerkweek nu wel mooi verkocht wordt door de regering, maar dat de minister niet het hele verhaal vertelt. Ze vindt het verhaal van de regering 'intellectueel oneerlijk'.Minister van werk (CD&V) verdedigde in de Kamer de beslissing van de regering over de 38-urenweek. Hij zwaaide tijdens zijn tussenkomst met het regeerakkoord van de vorige regering (Di Rupo), waarin ook een passage staat over de flexibilisering van de 38-urenweek. In die regering zat ook de SP.A, waardoor Peeters vond dat Kitir de waarheid geweld aandoet in haar kritiek op de huidige voorstellen. De oppositie had in het parlement ook vragen voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de veiligheid van onze kerncentrales. Eerder deze week kreeg ons land de vraag om Doel 3 en Thiange 2 te sluiten.'Deze regering - die toch niet verlegen zit om forse uitspraken - doet niets, en negeert de roep om voorzichtigheid, de roep naar preventief handelen, naar handelen tout court', vond Karin Temmerman (SP.A).Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die insprong voor Jambon, is de kritiek die uit Duitsland komt niet nieuw, en werden de elementen al meegenomen in eerdere controles van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (FANC). Hij benandrukte daarbij nogmaals de onafhankelijkheid van het FANC. 'Er is geen enkele reden om de kerncentrales te sluiten.Vreemde samenloop van omstandigheden en tegelijk een illustratie van de totale onafhankelijkheid van de werkelijkheid buiten het halfrond: net op het moment dat Van Overtveldt aan het antwoorden is op de vragen van de parlementairen, loopt op alle smartphones in de Kamer het bericht binnen dat de reactor van Doel 3 ongepland is stilgevallen. De oorzaak van het incident was na afloop van het vragenuurtje nog niet bekend.Voorzitter Peter Vanvelthoven(SP.A) van de subcommissie Nucleaire Veiligheid is nu van plan de Duitse nucleaire waakhond en Duits minister van Milieu Barbara Hendricks naar de Kamer uit te nodigen. Aanleiding is de vraag van de Duitse minister om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen zolang er vragen blijven bestaan over hun veiligheid.In Villa Politica kwam CD&V-voorzitter Wouter Beke terug op een opiniestuk dat Vlaams minister Liesbeth Homans eerder deze week schreef, en waarin ze zei dat ze het beu was om te horen dat elke Vlaming een racist is. 'Het gaat niet over haar beleid maar over de toon die ze gebruikt', legt Beke uit.Gisteren kreeg Homans ook al de wind van voren van Groen. 'In plaats van zaken te doen die binnen haar bevoegdheden liggen, trekt de minister een blik polemiek open', schreef An Moerenhout in een opiniestuk op Knack.bePremier Charles Michel heeft de veiligheidsdiensten erop attent gemaakt voorzichtigheid aan de dag te leggen bij de inschatting om te communiceren. Dat heeft de eerste minister donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van Laurette Onkelinx. De PS-fractieleidster was bijzonder misnoegd over de persconferentie van het OCAD eerder deze week.Het OCAD, het crisiscentrum en de federale politie organiseerden eerder deze week een persconferentie. Daar werd aangekondigd dat het risico op een nieuwe terreuraanslag reëel blijft en het dreigingsniveau dan ook op niveau 3 blijft. Bovendien werd gemeld dat er signalen opduiken dat IS opnieuw strijders naar Europa en België heeft gestuurd en dat Syrië-strijders naar Europa teruggekeerd zijn of willen terugkeren, met de bedoeling nieuwe aanslagen te plegen. PS-fractieleidster Onkelinx toonde zich erg scherp voor die communicatie. "Men heeft een persconferentie belegd om niets te communiceren, tenzij zich aan de media te tonen en vrees op te wekken", luidde het. Ze wees daarbij op de gevolgen voor de Brusselse economie, die al zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de aanslagen. Vrijdag komt een task force bijeen met leden van de federale regering en de betrokken sectoren om een eerste reeks maatregelen te lanceren. De persconferentie kwam er niet op vraag van de premier, maar was een initiatief van de betrokken diensten, die tal van vragen van de media kregen. De eerste minister werd wel op de hoogte gebracht. "Wanneer men communiceert, bestaat steeds het risico dat men de intensiteit van een boodschap niet kan inschatten", zei premier Michel. "Communicatie is geen exacte wetenschap. Ik heb de diensten erop attent gemaakt om bijzonder voorzichtig, gematigd en afgemeten te zijn bij de inschatting van de noodzaak en zin van een communicatie, alsook van de intensiteit ervan." (Belga/JH)