De krant kon honderden dossiers inkijken die deurwaardersplatform MyTrustO verzamelde van mensen die hun belastingen niet tijdig kunnen betalen. De meeste schade wordt aangericht door de strikte deadline voor afbetalingen die sinds een jaar of twee wordt gehanteerd, klinkt het. Elk plan boven de twaalf maanden wordt geweigerd. Zelfs schuldenaars die via een gerechtsdeurwaarder beloven om alle belastingen op 18 of 24 maanden te vereffenen, worden wandelen gestuurd, aldus de krant.

Bestemming? Het OCMW of een advocaat. Daar kunnen ze volgens de fiscus best een collectieve schuldenregeling aangaan. Die methode is echter zeer ingrijpend voor de betrokkene en bovendien levert het de schatkist net mínder op dan wanneer er een gewone afbetaling overeengekomen zou worden.

MyTrustO spreekt over duizenden dossiers over heel België. Opvallend: de dienst Fiscale Bemiddeling beaamt de klachten. 'Wij stellen vast dat de dienst Invordering onze voorstellen voor afbetalingsplannen zelden aanvaardt.'

Begin februari had ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de Kamer al aangegeven dat de afbetalingstermijnen van 12 maanden niet strikt gehanteerd mogen worden.

In een reactie op de berichtgeving stelt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat er jaarlijks ongeveer 300.000 afbetalingsplannen worden gegeven. 'Wanneer dergelijk afbetalingsplan 'in eerste lijn' wordt toegestaan, is dit inderdaad beperkt tot 12 maanden. Aangezien de belastingaanslag jaarlijks terugkomt, leidt een langere termijn vaak tot nog grotere problemen wegens meervoudige schulden', luidt het op het kabinet.

'Er worden wel degelijk, maar om hogervermelde redenen zeer beperkt, afbetalingsplannen op meer dan 12 maanden toegekend, maar deze gebeuren via een andere procedure waarbij ook de centrumdirecteur tussenkomt', luidt het.

'Samen met de fiscus werken we keihard aan een correcte inning van de belastingen. Dat doen we kordaat, maar rechtvaardig. Er is steeds ruimte voor overleg om met belastingplichtigen, die in financiële problemen zitten en welwillend zijn, tot een overeenkomst te komen. Alle betrokken diensten en medewerkers van de FOD Financiën zetten zich hier dagelijks voor in', zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt