De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) vindt dat het ACW in 2010 ten onrechte geen belasting heeft betaald op een bedrag van 8 miljoen euro. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. De spilvennootschap Sociaal Engagement zou onder meer ten onrechte personeelskosten afgetrokken hebben. "We hebben een antwoord op de opmerkingen van de Bijzondere Belastinginspectie", reageert voorzitter Patrick Develtere in De Ochtend op Radio 1.

Het onderzoek van de BBI naar de mogelijke fiscale fraude van de christelijke arbeidersbeweging ACW via de coöperatieve vennootschap Sociaal Engagement is afgerond. De BBI heeft het ACW deze week een zogenaamd "bericht van wijziging" gestuurd. De BBI vindt dat het ACW in 2010 ten onrechte geen belastingen heeft betaald op een bedrag van 8 miljoen euro. Dat betekent dat Sociaal Engagement voor 2010 een extra belastingfactuur van 2,4 miljoen euro zou kunnen krijgen.

Winstbewijzen Belfius

De vennootschap heeft volgens de inspectie ten onrechte kosten voor personeel afgetrokken: op de loonlijst zouden werknemers staan die elders in de beweging actief zouden zijn.

Daarnaast vindt BBI dat het ACW geen recht heeft op de aftrek voor definitief belaste inkomsten voor de winstbewijzen van Belfius. De voorwaarde om van die aftrek te kunnen genieten is namelijk dat Sociaal Engagement volledig eigenaar was van die winstbewijzen, wat volgens de fiscus niet het geval was.

Sociaal Engagement

Het ACW krijgt een maand om te reageren op het bericht van wijziging. "We gaan met een gerust hart het gesprek met de BBI aan", zegt Axel Haelterman, de advocaat van het ACW.

ACW-voorzitter Patrick Develtere wijst erop dat het sociaal doel van Sociaal Engagement erin bestaat de doelstellingen van het ACW te realiseren. De werknemers zijn actief voor dit sociale doel. De cvba is 13 jaar geleden opgericht en zowel in 2003, 2006 als 2009 heeft de fiscus het systeem aanvaard, voegt hij er nog aan toe.

"Dit is belangrijk want al onze personeelsleden en al onze vrijwilligers werken dagdagelijks voor veiliger verkeer, voor armoedebestrijding, voor betere huisvesting, voor zorg, en zoveel meer", stelt hij in een mededeling van ACW.

Schriftvervalsing

De ACW-voorzitter is het ook niet eens met de BBI dat Sociaal Engagement niet aan alle voorwaarden voldoet om een DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) te kunnen genieten. Volgens de belastinginspectie is de cvba niet de volledige eigenaar van de winstbewijzen. "Sociaal Engagement is voor ons de wettige eigenaar van de winstbewijzen", benadrukt Develtere. Ook deze regeling werd vroeger met de fiscus besproken, luidt het in de mededeling.

Develtere merkt ook op dat de brief van de BBI aan het ACW een onderdeel is van een procedure die normaal in alle discretie loopt. "Laten we de kalmte bewaren en in alle rust onderhandelen met de BBI." Hij zegt dat de BBI de aantijgingen van N-VA en Kamerlid Peter Dedecker van onder meer schriftvervalsing en misbruik van vennootschapsgoederen niet heeft weerhouden.

Vreemd dat ACW-voorzitter dit normaal blijft vinden

Peter Dedecker (N-VA)

N-VA blijft bij beschuldigingen

Voor N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die dit voorjaar de kat de bel aanbond met zijn aantijgingen van fiscale fraude door het ACW, is het duidelijk dat de BBI serieuze vragen stelt bij de fiscale praktijken van het ACW.

Aangezien Dedecker het rapport nog niet heeft kunnen inkijken, vindt hij het moeilijk om te reageren op het nieuws dat de BBI het ACW een "bericht van wijziging" verstuurd heeft. Maar het is voor hem duidelijk dat de BBI ernstige vragen heeft bij de fiscale praktijken van het ACW. Dedecker vindt het vreemd dat ACW-voorzitter Develtere dit normaal vindt voor een sociale beweging en betreurt dat er geen transparantie gegeven wordt over "de fiscale strapatsen" van het ACW.

De N-VA'er wijst er ook op dat de BBI zich geconcentreerd heeft op 2010, terwijl normaal de laatste drie jaar onderzocht worden. Als er aanwijzingen zijn voor fiscale fraude kan er teruggegaan worden in de tijd, wat de BBI ook van plan lijkt, leidt Dedecker af uit de krantenberichten. Voor Peter Dedecker is het van belang dat het ACW als sociale organisatie correct belastingen betaalt, en dat het spaargeld aan de bedrogen aandeelhouders terugbetaalt.

Klacht

Dedecker wil het BBI-rapport ook inkijken wegens de klacht die het ACW tegen hem heeft ingediend. Deze klacht vindt hij overigens een zeer slecht signaal en een afschrikkingsmiddel voor collega's die wanpraktijken aan de kaak willen stellen.

(Belga/AVE)

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) vindt dat het ACW in 2010 ten onrechte geen belasting heeft betaald op een bedrag van 8 miljoen euro. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. De spilvennootschap Sociaal Engagement zou onder meer ten onrechte personeelskosten afgetrokken hebben. "We hebben een antwoord op de opmerkingen van de Bijzondere Belastinginspectie", reageert voorzitter Patrick Develtere in De Ochtend op Radio 1.Het onderzoek van de BBI naar de mogelijke fiscale fraude van de christelijke arbeidersbeweging ACW via de coöperatieve vennootschap Sociaal Engagement is afgerond. De BBI heeft het ACW deze week een zogenaamd "bericht van wijziging" gestuurd. De BBI vindt dat het ACW in 2010 ten onrechte geen belastingen heeft betaald op een bedrag van 8 miljoen euro. Dat betekent dat Sociaal Engagement voor 2010 een extra belastingfactuur van 2,4 miljoen euro zou kunnen krijgen. De vennootschap heeft volgens de inspectie ten onrechte kosten voor personeel afgetrokken: op de loonlijst zouden werknemers staan die elders in de beweging actief zouden zijn. Daarnaast vindt BBI dat het ACW geen recht heeft op de aftrek voor definitief belaste inkomsten voor de winstbewijzen van Belfius. De voorwaarde om van die aftrek te kunnen genieten is namelijk dat Sociaal Engagement volledig eigenaar was van die winstbewijzen, wat volgens de fiscus niet het geval was. Het ACW krijgt een maand om te reageren op het bericht van wijziging. "We gaan met een gerust hart het gesprek met de BBI aan", zegt Axel Haelterman, de advocaat van het ACW. ACW-voorzitter Patrick Develtere wijst erop dat het sociaal doel van Sociaal Engagement erin bestaat de doelstellingen van het ACW te realiseren. De werknemers zijn actief voor dit sociale doel. De cvba is 13 jaar geleden opgericht en zowel in 2003, 2006 als 2009 heeft de fiscus het systeem aanvaard, voegt hij er nog aan toe. "Dit is belangrijk want al onze personeelsleden en al onze vrijwilligers werken dagdagelijks voor veiliger verkeer, voor armoedebestrijding, voor betere huisvesting, voor zorg, en zoveel meer", stelt hij in een mededeling van ACW. De ACW-voorzitter is het ook niet eens met de BBI dat Sociaal Engagement niet aan alle voorwaarden voldoet om een DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) te kunnen genieten. Volgens de belastinginspectie is de cvba niet de volledige eigenaar van de winstbewijzen. "Sociaal Engagement is voor ons de wettige eigenaar van de winstbewijzen", benadrukt Develtere. Ook deze regeling werd vroeger met de fiscus besproken, luidt het in de mededeling.Develtere merkt ook op dat de brief van de BBI aan het ACW een onderdeel is van een procedure die normaal in alle discretie loopt. "Laten we de kalmte bewaren en in alle rust onderhandelen met de BBI." Hij zegt dat de BBI de aantijgingen van N-VA en Kamerlid Peter Dedecker van onder meer schriftvervalsing en misbruik van vennootschapsgoederen niet heeft weerhouden. Voor N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die dit voorjaar de kat de bel aanbond met zijn aantijgingen van fiscale fraude door het ACW, is het duidelijk dat de BBI serieuze vragen stelt bij de fiscale praktijken van het ACW. Aangezien Dedecker het rapport nog niet heeft kunnen inkijken, vindt hij het moeilijk om te reageren op het nieuws dat de BBI het ACW een "bericht van wijziging" verstuurd heeft. Maar het is voor hem duidelijk dat de BBI ernstige vragen heeft bij de fiscale praktijken van het ACW. Dedecker vindt het vreemd dat ACW-voorzitter Develtere dit normaal vindt voor een sociale beweging en betreurt dat er geen transparantie gegeven wordt over "de fiscale strapatsen" van het ACW. De N-VA'er wijst er ook op dat de BBI zich geconcentreerd heeft op 2010, terwijl normaal de laatste drie jaar onderzocht worden. Als er aanwijzingen zijn voor fiscale fraude kan er teruggegaan worden in de tijd, wat de BBI ook van plan lijkt, leidt Dedecker af uit de krantenberichten. Voor Peter Dedecker is het van belang dat het ACW als sociale organisatie correct belastingen betaalt, en dat het spaargeld aan de bedrogen aandeelhouders terugbetaalt.Dedecker wil het BBI-rapport ook inkijken wegens de klacht die het ACW tegen hem heeft ingediend. Deze klacht vindt hij overigens een zeer slecht signaal en een afschrikkingsmiddel voor collega's die wanpraktijken aan de kaak willen stellen. (Belga/AVE)