Volgens cijfers van de rulingdienst werd dit jaar al 155 miljoen euro inkomsten aangegeven voor regularisatie, gespreid over 824 dossiers. Het aantal dossiers ligt meer dan drie keer hoger dan de 226 aanvragen tijdens de eerste drie maanden van 2012. De regering-Di Rupo besliste in november 2012 dat er een einde komt aan het huidige systeem van permanente regularisatie, dat sinds december 2005 loopt. Dat systeem wordt op 1 juli 2013 vervangen door een laatste ronde fiscale amnestie die zes maanden duurt. Vanaf 2014 zou het dan niet meer mogelijk zijn grijs of zwart geld te regulariseren. "Veel mensen willen nog snel regulariseren omdat ze vrezen dat de regularisaties na 2 juli complexer zullen worden of aan minder gunstige voorwaarden zullen gebeuren dan de huidige regularisaties", zegt Pascal Minne van Petercam. Het voorontwerp voor de fiscale amnestie, dat momenteel nog ter discussie voorligt op de regeringstafel, bevestigt die veronderstelling ook. Volgens die teksten zou de gewone fiscale fraude aan een boetetarief van 15 procent onderworpen worden, bovenop de ontdoken belasting. In de huidige regularisatie is er een boetetarief van 0 tot 10 procent. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen voor regularisatie de komende maanden alleen maar zal toenemen. (TIP)

Volgens cijfers van de rulingdienst werd dit jaar al 155 miljoen euro inkomsten aangegeven voor regularisatie, gespreid over 824 dossiers. Het aantal dossiers ligt meer dan drie keer hoger dan de 226 aanvragen tijdens de eerste drie maanden van 2012. De regering-Di Rupo besliste in november 2012 dat er een einde komt aan het huidige systeem van permanente regularisatie, dat sinds december 2005 loopt. Dat systeem wordt op 1 juli 2013 vervangen door een laatste ronde fiscale amnestie die zes maanden duurt. Vanaf 2014 zou het dan niet meer mogelijk zijn grijs of zwart geld te regulariseren. "Veel mensen willen nog snel regulariseren omdat ze vrezen dat de regularisaties na 2 juli complexer zullen worden of aan minder gunstige voorwaarden zullen gebeuren dan de huidige regularisaties", zegt Pascal Minne van Petercam. Het voorontwerp voor de fiscale amnestie, dat momenteel nog ter discussie voorligt op de regeringstafel, bevestigt die veronderstelling ook. Volgens die teksten zou de gewone fiscale fraude aan een boetetarief van 15 procent onderworpen worden, bovenop de ontdoken belasting. In de huidige regularisatie is er een boetetarief van 0 tot 10 procent. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen voor regularisatie de komende maanden alleen maar zal toenemen. (TIP)