Volgens minister van Financiën Koen Geens (CD&V) is 85 procent van de gebruikers tevreden over de werking van de fiscale bemiddelingsdienst. Hij verwijst daarbij naar de resultaten van een tevredenheidsonderzoek die in het jaarverslag van de dienst staan. Toch moeten er volgens de minister inspanningen komen om de dienst bij het grote publiek kenbaar te maken. De fiscale bemiddelingsdienst komt bijvoorbeeld tussen als een burger vreest dat de administratie geen rekening zal houden met de argumenten in zijn bezwaarschrift of als een koppel niet tot een akkoord komt met Financiën over de hoogte van het kadastraal inkomen van hun nieuw gebouwd huis. De dienst werkt autonoom: het onderzoek van de aanvragen gebeurt "in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid", aldus de FOD Financiën. (ANA)

Volgens minister van Financiën Koen Geens (CD&V) is 85 procent van de gebruikers tevreden over de werking van de fiscale bemiddelingsdienst. Hij verwijst daarbij naar de resultaten van een tevredenheidsonderzoek die in het jaarverslag van de dienst staan. Toch moeten er volgens de minister inspanningen komen om de dienst bij het grote publiek kenbaar te maken. De fiscale bemiddelingsdienst komt bijvoorbeeld tussen als een burger vreest dat de administratie geen rekening zal houden met de argumenten in zijn bezwaarschrift of als een koppel niet tot een akkoord komt met Financiën over de hoogte van het kadastraal inkomen van hun nieuw gebouwd huis. De dienst werkt autonoom: het onderzoek van de aanvragen gebeurt "in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid", aldus de FOD Financiën. (ANA)