De instructie van de fiscus kwam er na de laatste ronde fiscale amnestie eind 2013. De fiscus werkte zelf een regeling uit voor mensen die hun zwart geld wilden regulariseren, waarbij de instructie voor een gelijke behandeling moest zorgen in het hele land. Sp.a vond de voorziene boetes echter te laag en vocht het systeem aan. "Wij hebben van bij het begin gezegd dat deze regeling niet kon. Dat werd een beetje arrogant weggezet als oppositiepraat, maar de auditeur van de Raad van State geeft ons nu gelijk", aldus Vande Lanotte. Volgt de Raad van State zijn auditeur, dan worden niet enkel nieuwe, maar ook de oude regularisatiebeslissingen die genomen werden onder het systeem onwettig. "En dan zullen dus niet de instructieregels maar wel de boetes uit de huidige wet gelden", onderstreept Vande Lanotte. Concreet betekent dat volgens de sp.a'er dat fiscale zondaars die een regeling troffen met de fiscus op basis van de instructie zullen moeten bijbetalen. Tenzij de Raad van State natuurlijk zou beslissen om de reeds getroffen regelingen te handhaven. "Daar zie ik geen reden toe, want die mensen wisten dat er een procedure lopende was en dat ze dus een risico namen", argumenteert Vande Lanotte. Retroactief de regels toepassen van het nieuwe, permanente systeem van fiscale regularisatie dat in de steigers staat, kan niet. Bovendien belooft sp.a ook tegen dat systeem in het verzet te gaan. Dat de Raad van State bevoegdheidsproblemen ziet, sterkt hen alvast in die overtuiging. (Belga)

De instructie van de fiscus kwam er na de laatste ronde fiscale amnestie eind 2013. De fiscus werkte zelf een regeling uit voor mensen die hun zwart geld wilden regulariseren, waarbij de instructie voor een gelijke behandeling moest zorgen in het hele land. Sp.a vond de voorziene boetes echter te laag en vocht het systeem aan. "Wij hebben van bij het begin gezegd dat deze regeling niet kon. Dat werd een beetje arrogant weggezet als oppositiepraat, maar de auditeur van de Raad van State geeft ons nu gelijk", aldus Vande Lanotte. Volgt de Raad van State zijn auditeur, dan worden niet enkel nieuwe, maar ook de oude regularisatiebeslissingen die genomen werden onder het systeem onwettig. "En dan zullen dus niet de instructieregels maar wel de boetes uit de huidige wet gelden", onderstreept Vande Lanotte. Concreet betekent dat volgens de sp.a'er dat fiscale zondaars die een regeling troffen met de fiscus op basis van de instructie zullen moeten bijbetalen. Tenzij de Raad van State natuurlijk zou beslissen om de reeds getroffen regelingen te handhaven. "Daar zie ik geen reden toe, want die mensen wisten dat er een procedure lopende was en dat ze dus een risico namen", argumenteert Vande Lanotte. Retroactief de regels toepassen van het nieuwe, permanente systeem van fiscale regularisatie dat in de steigers staat, kan niet. Bovendien belooft sp.a ook tegen dat systeem in het verzet te gaan. Dat de Raad van State bevoegdheidsproblemen ziet, sterkt hen alvast in die overtuiging. (Belga)