Het Hof vernietigde de financiering van de scholen op vraag van de Vlaamse regering en een aantal verenigingen omdat het om een gemeenschapsbevoegdheid gaat. De middelen die intussen vrijgemaakt worden, staan evenwel niet ter discussie. Volgens Demotte getuigt het arrest van het grondwettelijk hof van een "letterlijke lezing" van het recht. "Ik zou verkozen hebben dat het Brusselse gewest zijn eigen lot in handen kan nemen", aldus de minister-president. "België is een land dat verbeelding nodig heeft", aldus Demotte die belooft werk te maken van het creëren van schoolplaatsen. De Franse gemeenschap heeft reeds 100 miljoen vrijgemaakt voor nieuwe schoolplaatsen. Het merendeel van het geld is bestemd voor Brussel. De noden blijven echter groot en daarom wil Rudy Demotte met de Brusselse overheden nagaan hoe op de bezwaren van het Grondwettelijk Hof kan gereageerd worden. (MVL)

Het Hof vernietigde de financiering van de scholen op vraag van de Vlaamse regering en een aantal verenigingen omdat het om een gemeenschapsbevoegdheid gaat. De middelen die intussen vrijgemaakt worden, staan evenwel niet ter discussie. Volgens Demotte getuigt het arrest van het grondwettelijk hof van een "letterlijke lezing" van het recht. "Ik zou verkozen hebben dat het Brusselse gewest zijn eigen lot in handen kan nemen", aldus de minister-president. "België is een land dat verbeelding nodig heeft", aldus Demotte die belooft werk te maken van het creëren van schoolplaatsen. De Franse gemeenschap heeft reeds 100 miljoen vrijgemaakt voor nieuwe schoolplaatsen. Het merendeel van het geld is bestemd voor Brussel. De noden blijven echter groot en daarom wil Rudy Demotte met de Brusselse overheden nagaan hoe op de bezwaren van het Grondwettelijk Hof kan gereageerd worden. (MVL)