De twee pijlers van de hervorming die De Block tijdens de voorbije legislatuur heeft ingeleid zijn de oprichting van netwerken tussen ziekenhuizen en een meer geïntegreerde financiering. "De eerste etappe is reeds gedaan, te weten de bundeling van alle kosten in één bedrag, die dezelfde is per groep van patiënten in elk ziekenhuis in België", aldus de minister, die eraan toevoegt dat "dit bedrag, dat momenteel enkel de honoraria van artsen omvat, zal uitgebreid worden naar de terugbetaling van medicijnen, een hospitalisatiedag, etc." Het is volgens De Block ook tijd om het "echte werk" aan te vatten op het vlak van de netwerken. Ze rekent daarvoor op de medewerking van de lokale ziekenhuisnetwerken. "Want een meer efficiënt gebruik van de middelen betekent ook een beter resultaat, zowel kwalitatief als financieel", onderstreept de minister. (Belga)

De twee pijlers van de hervorming die De Block tijdens de voorbije legislatuur heeft ingeleid zijn de oprichting van netwerken tussen ziekenhuizen en een meer geïntegreerde financiering. "De eerste etappe is reeds gedaan, te weten de bundeling van alle kosten in één bedrag, die dezelfde is per groep van patiënten in elk ziekenhuis in België", aldus de minister, die eraan toevoegt dat "dit bedrag, dat momenteel enkel de honoraria van artsen omvat, zal uitgebreid worden naar de terugbetaling van medicijnen, een hospitalisatiedag, etc." Het is volgens De Block ook tijd om het "echte werk" aan te vatten op het vlak van de netwerken. Ze rekent daarvoor op de medewerking van de lokale ziekenhuisnetwerken. "Want een meer efficiënt gebruik van de middelen betekent ook een beter resultaat, zowel kwalitatief als financieel", onderstreept de minister. (Belga)