Met de stakingspost willen de cipiers hun ongenoegen uiten, en vooral aan hun collega's uitleggen wat de eisen zijn en hen ontmoedigen om aan het werk te gaan. Leveranciers, medisch personeel en de directie worden wel binnengelaten. De vakbondsleden pikken het niet dat het leger wordt ingezet in de gevangenissen om de gedetineerden in hun basisbehoeften te voorzien, nu al meer dan twee weken wordt gestaakt in de Brusselse en Waalse penitentiaire inrichtingen. "Landen waar het leger wordt ingezet in de gevangenis zijn dictaturen", zegt Masset. "Bovendien zijn militairen niet voldoende opgeleid om met gedetineerden om te gaan", waarschuwt de vakbondsman. (Belga)

Met de stakingspost willen de cipiers hun ongenoegen uiten, en vooral aan hun collega's uitleggen wat de eisen zijn en hen ontmoedigen om aan het werk te gaan. Leveranciers, medisch personeel en de directie worden wel binnengelaten. De vakbondsleden pikken het niet dat het leger wordt ingezet in de gevangenissen om de gedetineerden in hun basisbehoeften te voorzien, nu al meer dan twee weken wordt gestaakt in de Brusselse en Waalse penitentiaire inrichtingen. "Landen waar het leger wordt ingezet in de gevangenis zijn dictaturen", zegt Masset. "Bovendien zijn militairen niet voldoende opgeleid om met gedetineerden om te gaan", waarschuwt de vakbondsman. (Belga)