Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt in het aantal afgelegde kilometers door alle voertuigen, daalde spectaculair met 66 pct bij het autoverkeer en 25 pct bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag liefst 93 pct lager dan gebruikelijk. In de regio's Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen. In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90 pct lager. De files die er nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen. Vanaf mei werden de coronamaatregelen gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5 pct) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4 pct onder het gebruikelijke niveau. Na de tweede helft van juli stak een tweede coronagolf de kop op, wat zich vertaalde in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. In augustus lag het autoverkeer 12,4 pct lager dan in augustus vorig jaar. De filezwaarte lag in augustus 54 pct onder het niveau van augustus 2019. In de vierde week van september lag de filedruk nog altijd 50 pct lager dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen was dat -59 pct en in de regio Brussel -51 pct. Alleen de regio Gent laat een hogere filezwaarte optekenen: +58 pct als gevolg van ingrijpende wegwerkzaamheden en incidenten in de Gentse regio. (Belga)

Tijdens de eerste virusgolf was de impact op het verkeer het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in de maand april, uitgedrukt in het aantal afgelegde kilometers door alle voertuigen, daalde spectaculair met 66 pct bij het autoverkeer en 25 pct bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag liefst 93 pct lager dan gebruikelijk. In de regio's Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen. In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90 pct lager. De files die er nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen. Vanaf mei werden de coronamaatregelen gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5 pct) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4 pct onder het gebruikelijke niveau. Na de tweede helft van juli stak een tweede coronagolf de kop op, wat zich vertaalde in dalende verkeerscijfers bij het autoverkeer op de Vlaamse snelwegen. In augustus lag het autoverkeer 12,4 pct lager dan in augustus vorig jaar. De filezwaarte lag in augustus 54 pct onder het niveau van augustus 2019. In de vierde week van september lag de filedruk nog altijd 50 pct lager dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen was dat -59 pct en in de regio Brussel -51 pct. Alleen de regio Gent laat een hogere filezwaarte optekenen: +58 pct als gevolg van ingrijpende wegwerkzaamheden en incidenten in de Gentse regio. (Belga)