Woensdag kondigde Ircel aan dat de fijnstofconcentraties de drempel hadden overschreden van 50 microgram per kubieke meter van PM10, fijn stof met een diameter van 10 micrometer, en van 35 microgram per kubieke meter voor PM2,5. De concentraties waren verhoogd door reacties tussen stikstofoxiden, afkomstig van het verkeer, en ammoniak, uit de landbouw. Die reacties gebeuren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn: weinig wind, vochtige en koele nachten, en zon overdag. En ook een Saharastofwolk zorgde mogelijk voor extra fijn stof. Voor vandaag en de komende dagen verwacht Ircel geen overschrijdingen meer van de informatiedrempel. (Belga)

Woensdag kondigde Ircel aan dat de fijnstofconcentraties de drempel hadden overschreden van 50 microgram per kubieke meter van PM10, fijn stof met een diameter van 10 micrometer, en van 35 microgram per kubieke meter voor PM2,5. De concentraties waren verhoogd door reacties tussen stikstofoxiden, afkomstig van het verkeer, en ammoniak, uit de landbouw. Die reacties gebeuren als de weersomstandigheden daarvoor gunstig zijn: weinig wind, vochtige en koele nachten, en zon overdag. En ook een Saharastofwolk zorgde mogelijk voor extra fijn stof. Voor vandaag en de komende dagen verwacht Ircel geen overschrijdingen meer van de informatiedrempel. (Belga)