De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in heel het land lager dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. Om 12 uur bedroegen de waarden 40 µg/m³ in Vlaanderen, 47 µg/m³ in Wallonië en 37 µg/m³ in Brussel. Omdat de meteorologische omstandigheden gunstiger zijn, meer wind en aanvoer van drogere lucht uit het noordoosten, worden woensdag en de komende dagen geen overschrijdingen van de informatiedrempel verwacht. De informatiefase die sinds maandag van kracht was, wordt dus afgeblazen. (Belga)

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in heel het land lager dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. Om 12 uur bedroegen de waarden 40 µg/m³ in Vlaanderen, 47 µg/m³ in Wallonië en 37 µg/m³ in Brussel. Omdat de meteorologische omstandigheden gunstiger zijn, meer wind en aanvoer van drogere lucht uit het noordoosten, worden woensdag en de komende dagen geen overschrijdingen van de informatiedrempel verwacht. De informatiefase die sinds maandag van kracht was, wordt dus afgeblazen. (Belga)