Bij monde van haar advocaat zegt Sanda Dia's moeder ook dat deze beslissing hopelijk de ogen opent van andere studenten, voor ze aan een doop beginnen. Ze zegt ook blij te zijn geen rechter of rector te zijn die zo'n beslissing moet nemen. "Er is geen enkele straf of maatregel die ervoor zorgt dat Sanda terugkomt", zegt Pepermans. In 2019 voerde de universiteit al een tuchtrechtelijk onderzoek. "Op basis van de toen beschikbare informatie" kregen de betrokken studenten een maatschappelijke taakstraf en moesten ze een paper schrijven, maar daarop kwam uit verschillende hoeken kritiek omdat de genomen maatregelen te licht zouden zijn. In september kwam er dan een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. "Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm", zei vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. Met de definitieve vastlegging van de sancties zijn de tuchtprocedures bij de KU Leuven nu helemaal afgelopen. (Belga)

Bij monde van haar advocaat zegt Sanda Dia's moeder ook dat deze beslissing hopelijk de ogen opent van andere studenten, voor ze aan een doop beginnen. Ze zegt ook blij te zijn geen rechter of rector te zijn die zo'n beslissing moet nemen. "Er is geen enkele straf of maatregel die ervoor zorgt dat Sanda terugkomt", zegt Pepermans. In 2019 voerde de universiteit al een tuchtrechtelijk onderzoek. "Op basis van de toen beschikbare informatie" kregen de betrokken studenten een maatschappelijke taakstraf en moesten ze een paper schrijven, maar daarop kwam uit verschillende hoeken kritiek omdat de genomen maatregelen te licht zouden zijn. In september kwam er dan een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. "Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm", zei vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans. Met de definitieve vastlegging van de sancties zijn de tuchtprocedures bij de KU Leuven nu helemaal afgelopen. (Belga)