Steeds meer onderzoeken tonen aan dat fijn stof ons denkvermogen aantast. Niet alleen op de lange termijn, maar ook acuut. Zo maken schakers opvallend meer grote fouten als er meer fijn stof in de lucht hangt. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en IZA Bonn vergeleken 20.480 zetten van toernooischakers in Duitsland met de keuze die een computermodel zou maken. Op die manier detecteerden ze kleine en grote 'fouten'. Die legden ze naast metingen van luchtkwaliteit in de zaal. Voor elke bijkomende 10 microgram per kub steeg het aantal zware fouten met bijna 10 procent. Onder tijdsdruk was de impact van fijn stof nog ­nefaster. CO2 en temperatuur hadden geen effect op de foutenlast. Voor scheidsrechters geldt eveneens: hoe meer fijn stof, hoe meer ballen ze verkeerd inschatten. Dat blijkt uit een uitgebreide evaluatie van meer dan 600.000 scheidsrechterlijke inschattingen in het Amerikaanse baseball. Ook studenten worden getroffen door fijn stof. Israëlische scholieren leggen aan het eind van het middelbaar onderwijs een eindexamen af. Wie onderdelen van het examen aflegde bij hoge fijnstofconcentraties, scoorde merkbaar slechter, beschrijft het vakblad American Economic Journal. (Belga)

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat fijn stof ons denkvermogen aantast. Niet alleen op de lange termijn, maar ook acuut. Zo maken schakers opvallend meer grote fouten als er meer fijn stof in de lucht hangt. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en IZA Bonn vergeleken 20.480 zetten van toernooischakers in Duitsland met de keuze die een computermodel zou maken. Op die manier detecteerden ze kleine en grote 'fouten'. Die legden ze naast metingen van luchtkwaliteit in de zaal. Voor elke bijkomende 10 microgram per kub steeg het aantal zware fouten met bijna 10 procent. Onder tijdsdruk was de impact van fijn stof nog ­nefaster. CO2 en temperatuur hadden geen effect op de foutenlast. Voor scheidsrechters geldt eveneens: hoe meer fijn stof, hoe meer ballen ze verkeerd inschatten. Dat blijkt uit een uitgebreide evaluatie van meer dan 600.000 scheidsrechterlijke inschattingen in het Amerikaanse baseball. Ook studenten worden getroffen door fijn stof. Israëlische scholieren leggen aan het eind van het middelbaar onderwijs een eindexamen af. Wie onderdelen van het examen aflegde bij hoge fijnstofconcentraties, scoorde merkbaar slechter, beschrijft het vakblad American Economic Journal. (Belga)