De campagne wil kinderen uit kleuter- en basisscholen stimuleren om tijdens de donkere wintermaanden fluokledij en een fietshelm te dragen. Volgens de Fietsersbond siert het de VSV dat ze in hun communicatie steeds meer de nadruk leggen op het feit dat een verhoogde zichtbaarheid voor de actieve weggebruiker slechts een element is in de strijd voor meer verkeersveiligheid. Maar wat eigenlijk zou moeten primeren, is een veilige fietsinfrastructuur, luidt het. De Fietsersbond onderschrijft het pleidooi van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers in een opiniestuk in De Standaard. "Kiezen voor verkeersveiligheid als eerste ontwerpprincipe bij de inrichting van straten, bijvoorbeeld met meer en veiligere fietspaden en conflictvrije kruispunten met aangepaste regeling van de verkeerslichten. Dat vereist keuzes die er meestal op neer­komen dat er minder ruimte en faciliteiten gegeven worden aan de doorstroming van het autoverkeer", stelt Lauwers. Sensibiliseringscampagnes rond zichtbaarheid voor voetgangers en fietsers hebben bovendien een onaangename bijwerking, meent de Fietsersbond. "Het is de fietser die verantwoordelijk is voor het ongeval als hij geen fluo draagt, lijkt het wel. Fluohesjes zijn gemaakt om zichtbaar te zijn in gevaarlijke situaties: werven, wegenwerken, een vliegveld. Als het verkeer een plek is waar we onze kinderen moeten uitdossen als wegenwerkers, dan is er iets mis met ons verkeer. En niet met de kledij van onze kinderen." (Belga)

De campagne wil kinderen uit kleuter- en basisscholen stimuleren om tijdens de donkere wintermaanden fluokledij en een fietshelm te dragen. Volgens de Fietsersbond siert het de VSV dat ze in hun communicatie steeds meer de nadruk leggen op het feit dat een verhoogde zichtbaarheid voor de actieve weggebruiker slechts een element is in de strijd voor meer verkeersveiligheid. Maar wat eigenlijk zou moeten primeren, is een veilige fietsinfrastructuur, luidt het. De Fietsersbond onderschrijft het pleidooi van mobiliteitsexpert Dirk Lauwers in een opiniestuk in De Standaard. "Kiezen voor verkeersveiligheid als eerste ontwerpprincipe bij de inrichting van straten, bijvoorbeeld met meer en veiligere fietspaden en conflictvrije kruispunten met aangepaste regeling van de verkeerslichten. Dat vereist keuzes die er meestal op neer­komen dat er minder ruimte en faciliteiten gegeven worden aan de doorstroming van het autoverkeer", stelt Lauwers. Sensibiliseringscampagnes rond zichtbaarheid voor voetgangers en fietsers hebben bovendien een onaangename bijwerking, meent de Fietsersbond. "Het is de fietser die verantwoordelijk is voor het ongeval als hij geen fluo draagt, lijkt het wel. Fluohesjes zijn gemaakt om zichtbaar te zijn in gevaarlijke situaties: werven, wegenwerken, een vliegveld. Als het verkeer een plek is waar we onze kinderen moeten uitdossen als wegenwerkers, dan is er iets mis met ons verkeer. En niet met de kledij van onze kinderen." (Belga)