"Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit", zo brengt de Fietsersbond in herinnering in een persmededeling naar aanleiding van de VIAs-cijfers. "Conclusie van de diagnostiek: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de autofiles. Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer, stijgt tot 17 procent in Vlaanderen." "Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur", stelt de Fietsersbond vast. "Dat blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden". "Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers", aldus de Fietsersbond. "Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste 'zwarte kruispunten' en 'moordstrookjes' op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan." "Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid, zijn extra investeringen echt nodig", stelt de Fietsersbond in haar persbericht. "Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen. Dat becijferde het Rekenhof in 2017 al." (Belga)

"Vorige week bracht de FOD Mobiliteit de driejaarlijkse federale diagnostiek mobiliteit uit", zo brengt de Fietsersbond in herinnering in een persmededeling naar aanleiding van de VIAs-cijfers. "Conclusie van de diagnostiek: enkel de fiets biedt weerwerk tegen de autofiles. Het aantal mensen dat de fiets gebruikt voor woon-werk verkeer, stijgt tot 17 procent in Vlaanderen." "Meer fietsers naar het werk dus, alleen delen elektrische fietsen, speed pedelecs, bakfietsen, fietskoeriers en gewone fietsen allemaal dezelfde, beperkte infrastructuur", stelt de Fietsersbond vast. "Dat blijkt nu tot onder meer ongevallen te leiden". "Het roer moet om. Nog te vaak is de doorstroming van de auto belangrijker dan die van de fiets en soms belangrijker dan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers", aldus de Fietsersbond. "Dat getuigen de na vele jaren nog niet aangepaste 'zwarte kruispunten' en 'moordstrookjes' op onze wegen die voor veilig fietspad moeten doorgaan." "Als we echt willen inzetten op fietsveiligheid, zijn extra investeringen echt nodig", stelt de Fietsersbond in haar persbericht. "Zelfs met een budget van 500 miljoen euro per jaar op Vlaams niveau hebben we nog tien jaar nodig om de fietspaden op de gewestwegen conform de kwaliteitseisen te krijgen. Dat becijferde het Rekenhof in 2017 al." (Belga)