Het AWV zegt zelf dat het de maatregel heeft genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nu hebben fietsers soms wel en soms niet voorrang; door overal dezelfde regel te hanteren is de verkeerssituatie duidelijker voor alle weggebruikers. Maar volgens Callens is de consistentie waar het AWV naar verwijst "niet relevant". "Automobilisten moeten voetgangers die de gewestweg oversteken wel nog altijd voorrang verlenen en fietsers niet meer. Terwijl er op de meeste plaatsen zowel een oversteekplaats voor voetgangers als voor fietsers is. Misschien moeten we de fietsers oproepen om massaal af te stappen?". Volgens het AWV werd de maatregel ook genomen in samenspraak met Fietsberaad, waar onder meer een vertegenwoordiger van de Fietsersbond in zetelt. Callens nuanceert. "Het ging om een compromis, we waren toen al niet gelukkig met de maatregel. Bovendien was ons beloofd dat het ging om een aantal proefprojecten, die nog zouden geëvalueerd worden. Nu horen we in volle zomerperiode dat de maatregel algemeen wordt uitgerold, zonder dat de beloofde evaluatie er gekomen is." (Belga)

Het AWV zegt zelf dat het de maatregel heeft genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nu hebben fietsers soms wel en soms niet voorrang; door overal dezelfde regel te hanteren is de verkeerssituatie duidelijker voor alle weggebruikers. Maar volgens Callens is de consistentie waar het AWV naar verwijst "niet relevant". "Automobilisten moeten voetgangers die de gewestweg oversteken wel nog altijd voorrang verlenen en fietsers niet meer. Terwijl er op de meeste plaatsen zowel een oversteekplaats voor voetgangers als voor fietsers is. Misschien moeten we de fietsers oproepen om massaal af te stappen?". Volgens het AWV werd de maatregel ook genomen in samenspraak met Fietsberaad, waar onder meer een vertegenwoordiger van de Fietsersbond in zetelt. Callens nuanceert. "Het ging om een compromis, we waren toen al niet gelukkig met de maatregel. Bovendien was ons beloofd dat het ging om een aantal proefprojecten, die nog zouden geëvalueerd worden. Nu horen we in volle zomerperiode dat de maatregel algemeen wordt uitgerold, zonder dat de beloofde evaluatie er gekomen is." (Belga)