Leden van de uiterst rechtse politieke bewegingen Nation, Nieuw-Solidaristisch Alternatief, de Nederlandse Volks-Unie en Autonome Nationalisten kwamen samen op het Conscienceplein. Door de straten marcheren mocht niet van de politie, om confrontaties met ideologische tegenstanders te vermijden. "Dit is een groot moment, een eerste tweetalige bedoening in Antwerpen. We zijn hier evenwel niet om te spreken over taalproblemen, maar over het gevaar van het kapitalisme, alsook dat we de straat niet aan het linkse gespuis mogen laten", zei Hervé Van Laethem, verwijzend naar de 1 meideelnemers. Vlaams- en Waals-nationalisten werden in een latere speech opgeroepen samen te werken. De overheid werd verweten geld te verspillen, arbeiders de zwaarste lasten op te leggen en autochtonen te benadelen tegenover "gelukszoekers". Er werden antikapitalistische en identitaire slogans gescandeerd als "Globalisering, nee! Nationalisme, ja!", "Nationaal, sociaal en radicaal!", alsook "Eigen volk eerst!". Het evenzeer rechtse Vlaams Belang kreeg verwijten als "meelopers" naar het hoofd geslingerd. De eerder voor racisme veroordeelde Eddy Hermy van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief beschimpte ook de extreemlinkse PVDA en woordvoerder Raoul Hedebouw, die maandag het slachtoffer werd van een messteek. "Als je als politieke partij opkomt voor al wat crimineel is, voor alle smeerlapperij in dit land, dan moet je vroeg of laat geweld oogsten", zei Hermy. Hij verweet de communisten om te gaan met "Koerdisch krapuul", alsook "Turkse en Marokkaanse drugbendes". (Belga)

Leden van de uiterst rechtse politieke bewegingen Nation, Nieuw-Solidaristisch Alternatief, de Nederlandse Volks-Unie en Autonome Nationalisten kwamen samen op het Conscienceplein. Door de straten marcheren mocht niet van de politie, om confrontaties met ideologische tegenstanders te vermijden. "Dit is een groot moment, een eerste tweetalige bedoening in Antwerpen. We zijn hier evenwel niet om te spreken over taalproblemen, maar over het gevaar van het kapitalisme, alsook dat we de straat niet aan het linkse gespuis mogen laten", zei Hervé Van Laethem, verwijzend naar de 1 meideelnemers. Vlaams- en Waals-nationalisten werden in een latere speech opgeroepen samen te werken. De overheid werd verweten geld te verspillen, arbeiders de zwaarste lasten op te leggen en autochtonen te benadelen tegenover "gelukszoekers". Er werden antikapitalistische en identitaire slogans gescandeerd als "Globalisering, nee! Nationalisme, ja!", "Nationaal, sociaal en radicaal!", alsook "Eigen volk eerst!". Het evenzeer rechtse Vlaams Belang kreeg verwijten als "meelopers" naar het hoofd geslingerd. De eerder voor racisme veroordeelde Eddy Hermy van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief beschimpte ook de extreemlinkse PVDA en woordvoerder Raoul Hedebouw, die maandag het slachtoffer werd van een messteek. "Als je als politieke partij opkomt voor al wat crimineel is, voor alle smeerlapperij in dit land, dan moet je vroeg of laat geweld oogsten", zei Hermy. Hij verweet de communisten om te gaan met "Koerdisch krapuul", alsook "Turkse en Marokkaanse drugbendes". (Belga)