Ook in het kader van de lockdown en de eerste en de tweede fase van de exit werden al campagnes gevoerd. Maar, zo benadrukt de regering, de GEES vraagt dat de burgers nog tot eind dit jaar worden begeleid met "een duidelijke, krachtige en coherente communicatie". Het gaat bovendien om een van de vijf voorwaarden die de experts stellen om de maatregelen geleidelijk af te kunnen bouwen. Het is de bedoeling dat de bevolking over de overheidsmaatregelen wordt geïnformeerd, zoals over de zes 'gouden regels' van het afbouwplan (hygiënemaatregelen, afstandsregels...). Ook met betrekking tot de exitmaatregelen moet ze geïnformeerd en begeleid worden, "om een draagvlak te creëren". Verder wil de regering "een solidair en verantwoordelijk gedrag aanmoedigen in het kader van een preventieve aanpak van de volksgezondheid", "de burgers laten participeren in de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen van het crisisbeheer en de preventie" en "verschillende specifieke groepen informeren over de sociale, economische of andere maatregelen die de federale regering de komende maanden zal nemen". De campagne waarvoor de opdracht nu uitgeschreven is, duurt drie maanden (van juli tot september) en wordt mogelijk met drie maanden verlengd. Of dat laatste gebeurt, hangt af van "de evolutie van de gezondheidssituatie in België en van de evaluatie van de resultaten van de campagne". (Belga)

Ook in het kader van de lockdown en de eerste en de tweede fase van de exit werden al campagnes gevoerd. Maar, zo benadrukt de regering, de GEES vraagt dat de burgers nog tot eind dit jaar worden begeleid met "een duidelijke, krachtige en coherente communicatie". Het gaat bovendien om een van de vijf voorwaarden die de experts stellen om de maatregelen geleidelijk af te kunnen bouwen. Het is de bedoeling dat de bevolking over de overheidsmaatregelen wordt geïnformeerd, zoals over de zes 'gouden regels' van het afbouwplan (hygiënemaatregelen, afstandsregels...). Ook met betrekking tot de exitmaatregelen moet ze geïnformeerd en begeleid worden, "om een draagvlak te creëren". Verder wil de regering "een solidair en verantwoordelijk gedrag aanmoedigen in het kader van een preventieve aanpak van de volksgezondheid", "de burgers laten participeren in de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen van het crisisbeheer en de preventie" en "verschillende specifieke groepen informeren over de sociale, economische of andere maatregelen die de federale regering de komende maanden zal nemen". De campagne waarvoor de opdracht nu uitgeschreven is, duurt drie maanden (van juli tot september) en wordt mogelijk met drie maanden verlengd. Of dat laatste gebeurt, hangt af van "de evolutie van de gezondheidssituatie in België en van de evaluatie van de resultaten van de campagne". (Belga)