In september kondigde toenmalig premier Charles Michel op de klimaattop van de VN in New York aan dat hij de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering wenste te verdubbelen. De Kamer keurde ook een resolutie in die zin goed, al werd wel gesteld dat die verdubbeling budgetneutraal moest verlopen. Andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hadden ook een verdubbeling van hun bijdrage aan het fonds beloofd.

De voorbije vijf jaar droeg de Belgische federale overheid vijftig miljoen euro bij aan het Green Climat Fund. Volgens minister Marghem gaat het om veertig miljoen euro pure bijdrage en nog eens tien miljoen euro in de vorm van een lening, die theoretisch aan de begunstigden zouden kunnen worden teruggevraagd. De beloofde verdubbeling slaat enkel op de veertig miljoen euro pure bijdrage. De gewesten hebben nog niet beslist of ook zij hun bijdrage aan het fonds verdubbelen.

In september kondigde toenmalig premier Charles Michel op de klimaattop van de VN in New York aan dat hij de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering wenste te verdubbelen. De Kamer keurde ook een resolutie in die zin goed, al werd wel gesteld dat die verdubbeling budgetneutraal moest verlopen. Andere landen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, hadden ook een verdubbeling van hun bijdrage aan het fonds beloofd. De voorbije vijf jaar droeg de Belgische federale overheid vijftig miljoen euro bij aan het Green Climat Fund. Volgens minister Marghem gaat het om veertig miljoen euro pure bijdrage en nog eens tien miljoen euro in de vorm van een lening, die theoretisch aan de begunstigden zouden kunnen worden teruggevraagd. De beloofde verdubbeling slaat enkel op de veertig miljoen euro pure bijdrage. De gewesten hebben nog niet beslist of ook zij hun bijdrage aan het fonds verdubbelen.