De enveloppe van 20 miljoen wordt verdeeld onder de OCMW's van de getroffen gemeenten. Zo kan er zo snel mogelijk hulp worden geboden aan de slachtoffers. Dit komt naast de regionale steun die de Waalse regering reeds invoerde. "Een catastrofe van dergelijke omvang met het daaruit vloeiende burgerleed, vergt een sterk, solidair antwoord voor zij die het nodig hebben. Dankzij deze uitzonderlijke federale noodsubsidie kunnen de OCMW's bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbaren. Zo kan er materiële of financiële hulp geboden worden waar nodig", legt Karine Lalieux uit. De steun wordt door het OCMW verdeeld met het oog op de persoonlijke situatie van elke begunstigde. Op basis van later te identificeren noden kunnen nog andere middelen worden vrijgemaakt, voegt de minister van Maatschappelijke Integratie er aan toe. (Belga)

De enveloppe van 20 miljoen wordt verdeeld onder de OCMW's van de getroffen gemeenten. Zo kan er zo snel mogelijk hulp worden geboden aan de slachtoffers. Dit komt naast de regionale steun die de Waalse regering reeds invoerde. "Een catastrofe van dergelijke omvang met het daaruit vloeiende burgerleed, vergt een sterk, solidair antwoord voor zij die het nodig hebben. Dankzij deze uitzonderlijke federale noodsubsidie kunnen de OCMW's bijzondere aandacht besteden aan de meest kwetsbaren. Zo kan er materiële of financiële hulp geboden worden waar nodig", legt Karine Lalieux uit. De steun wordt door het OCMW verdeeld met het oog op de persoonlijke situatie van elke begunstigde. Op basis van later te identificeren noden kunnen nog andere middelen worden vrijgemaakt, voegt de minister van Maatschappelijke Integratie er aan toe. (Belga)