In september kondigde toenmalig premier Charles Michel op de klimaattop van de VN in New York aan dat hij de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering wenste te verdubbelen. De Kamer keurde ook een resolutie in die zin goed. Intussen was twijfel gerezen over het precieze bedrag. De voorbije vijf jaar droeg de Belgische federale overheid vijftig miljoen euro bij aan het Klimaatfonds. Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) gaat het om veertig miljoen euro pure bijdrage en nog eens tien miljoen euro in de vorm van een lening. De verdubbeling had volgens haar dus enkel betrekking op de veertig miljoen euro pure bijdrage. Minister De Croo preciseerde donderdagavond echter dat de verdubbeling toch op de 50 miljoen euro slaat. De bijdrage zal dus 100 miljoen euro bedragen en niet 80 miljoen euro. De minister kreeg daarvoor een dankwoord van Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). Zij had tijdens de bespreking van de resolutie over de klimaatconferentie op de bijdrage gewezen. De resolutie zal donderdagavond overigens brede steun krijgen in de Kamer. Ze vraagt de regering er in Madrid aan te herinneren dat de situatie rond de klimaatontregeling "urgent" is en te onderstrepen dat het speciaal rapport van het internationale klimaatpanel (IPCC) over de opwarming met 1,5 graden Celsius "de meest uitgebreide en de meest actuele wetenschappelijke evaluatie bevat om de klimaatverandering te beperken". Volgens de resolutie moeten de maatregelen "sociaal billijk" zijn en onderschreven worden door de bevolking en alle relevante maatschappelijke spelers. Op internationaal vlak moet ons land op Europees niveau pleiten voor het belang van klimaatinvesteringen en een ambitieuze 'Green Deal'. De tekst mikt op een klimaatneutraal Europa in 2050 en viseert ook de luchtvaartsector, met de vraag om een debat over een kerosinetaks op Europees niveau en een herinvoering van nachttreinen. Ook vraagt de resolutie te pleiten voor een versterkte financieringscapaciteit op Europees niveau voor projecten met grote meerwaarde voor het klimaat, met het oog op een meer doorgedreven herfinanciering van de Europese Investeringsbank (EIB). (Belga)

In september kondigde toenmalig premier Charles Michel op de klimaattop van de VN in New York aan dat hij de Belgische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering wenste te verdubbelen. De Kamer keurde ook een resolutie in die zin goed. Intussen was twijfel gerezen over het precieze bedrag. De voorbije vijf jaar droeg de Belgische federale overheid vijftig miljoen euro bij aan het Klimaatfonds. Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) gaat het om veertig miljoen euro pure bijdrage en nog eens tien miljoen euro in de vorm van een lening. De verdubbeling had volgens haar dus enkel betrekking op de veertig miljoen euro pure bijdrage. Minister De Croo preciseerde donderdagavond echter dat de verdubbeling toch op de 50 miljoen euro slaat. De bijdrage zal dus 100 miljoen euro bedragen en niet 80 miljoen euro. De minister kreeg daarvoor een dankwoord van Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen). Zij had tijdens de bespreking van de resolutie over de klimaatconferentie op de bijdrage gewezen. De resolutie zal donderdagavond overigens brede steun krijgen in de Kamer. Ze vraagt de regering er in Madrid aan te herinneren dat de situatie rond de klimaatontregeling "urgent" is en te onderstrepen dat het speciaal rapport van het internationale klimaatpanel (IPCC) over de opwarming met 1,5 graden Celsius "de meest uitgebreide en de meest actuele wetenschappelijke evaluatie bevat om de klimaatverandering te beperken". Volgens de resolutie moeten de maatregelen "sociaal billijk" zijn en onderschreven worden door de bevolking en alle relevante maatschappelijke spelers. Op internationaal vlak moet ons land op Europees niveau pleiten voor het belang van klimaatinvesteringen en een ambitieuze 'Green Deal'. De tekst mikt op een klimaatneutraal Europa in 2050 en viseert ook de luchtvaartsector, met de vraag om een debat over een kerosinetaks op Europees niveau en een herinvoering van nachttreinen. Ook vraagt de resolutie te pleiten voor een versterkte financieringscapaciteit op Europees niveau voor projecten met grote meerwaarde voor het klimaat, met het oog op een meer doorgedreven herfinanciering van de Europese Investeringsbank (EIB). (Belga)