Dat signaleert De Tijd en blijkt ook uit het Staatsblad van woensdag. Ook vorige regeringen zagen zich soms genoodzaakt de uitgaven tijdelijk te bevriezen. Met de omzendbrief van 21 oktober beperkt begrotingsminister Sophie Wilmès de bewegingsvrijheid van de overheidsdiensten tot de zogenaamde "niet-samendrukbare" uitgaven.

Het gaat om de uitgaven die absoluut nodig zijn om te vermijden dat het functioneren van de overheid ernstig in gevaar zou komen. Denk aan lonen of bepaalde contractuele en wettelijke verplichtingen. Concreet moet elke nieuwe uitgave hoger dan 8.500 euro (exclusief btw) voor advies worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Gaat het om een bedrag hoger dan 31.000 euro (inclusief btw), dan is het uitdrukkelijk akkoord van begrotingsminister Wilmès zelf nodig. Voor bedragen tot 8.500 euro zijn de voorzitters van de betrokken diensten zelf verantwoordelijk om te bepalen of het om niet-samendrukbare uitgaven gaat. Deze behoedzaamheid is nodig om de begroting dit jaar op de rails te houden.

Het jongste rapport van het monitoringcomité - de groep topambtenaren die de begroting van nabij opvolgen - spreekt van een bijkomende inspanning van 113 miljoen euro. (Belga/MVM)

Dat signaleert De Tijd en blijkt ook uit het Staatsblad van woensdag. Ook vorige regeringen zagen zich soms genoodzaakt de uitgaven tijdelijk te bevriezen. Met de omzendbrief van 21 oktober beperkt begrotingsminister Sophie Wilmès de bewegingsvrijheid van de overheidsdiensten tot de zogenaamde "niet-samendrukbare" uitgaven. Het gaat om de uitgaven die absoluut nodig zijn om te vermijden dat het functioneren van de overheid ernstig in gevaar zou komen. Denk aan lonen of bepaalde contractuele en wettelijke verplichtingen. Concreet moet elke nieuwe uitgave hoger dan 8.500 euro (exclusief btw) voor advies worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. Gaat het om een bedrag hoger dan 31.000 euro (inclusief btw), dan is het uitdrukkelijk akkoord van begrotingsminister Wilmès zelf nodig. Voor bedragen tot 8.500 euro zijn de voorzitters van de betrokken diensten zelf verantwoordelijk om te bepalen of het om niet-samendrukbare uitgaven gaat. Deze behoedzaamheid is nodig om de begroting dit jaar op de rails te houden. Het jongste rapport van het monitoringcomité - de groep topambtenaren die de begroting van nabij opvolgen - spreekt van een bijkomende inspanning van 113 miljoen euro. (Belga/MVM)