De regering-De Croo bereikte maandagavond een akkoord over een 'effectentaks 2.0'. De regering wil op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar vragen. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo'n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg, legde minister van Financiën Vincent Van Peteghem uit in De Ochtend. "We leven in heel uitzonderlijke tijden, waarin we inspanningen vragen van iedere burger om de maatregelen op te volgen en van het zorgpersoneel om onze gezondheidszorg draaiende te houden. We vragen ook een bijdrage van de grote vermogens, om dat gezondheissysteem financieel mee te helpen ondersteunen." De vorige regering onder leiding van premier Charles Michel voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die omdat de taks het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schond. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen. Van Peteghem maakt zich sterk dat de nieuwe effectentaks de toets met de Grondwet wél doorstaat. Alle effectenrekeningen zullen belast worden, dus ook die van ondernemingen, rechtspersonen en financiële constructies, en ook andere financiële instrumenten zoals swaps en opties worden meegenomen. "We hebben ervoor gezorgd dat alle bezwaren op de vorige effectentaks zijn aangepakt en opgelost", aldus de CD&V-vicepremier. Tegelijkertijd is er een antimisbruikbepaling opgenomen die moet vermijden dat eigenaren hun effecten gaan splitsen op verschillende rekeningen of hun aandelen omzetten naar aandelen op naam, om de taks zo te ontlopen, benadrukt Van Peteghem. Tot slot wordt er niet meer belast per titularis, maar op de rekening zelf, wat het systeem volgens de minister "eenvoudiger en efficiënter" maakt. "Bij de vorige versie moesten we gaan kijken wie de eigenaar was van welke rekening. Dat moet nu niet meer gebeuren." Wanneer de nieuwe effectentaks precies ingaat, is nog niet helemaal duidelijk. Het ontwerp gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies. Daarna moet het nog de parlementaire procedure doorlopen. (Belga)

De regering-De Croo bereikte maandagavond een akkoord over een 'effectentaks 2.0'. De regering wil op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar vragen. De opbrengst, volgens de eerste voorzichtige inschattingen van de administratie zo'n 420 miljoen euro per jaar, gaat naar de financiering van de gezondheidszorg, legde minister van Financiën Vincent Van Peteghem uit in De Ochtend. "We leven in heel uitzonderlijke tijden, waarin we inspanningen vragen van iedere burger om de maatregelen op te volgen en van het zorgpersoneel om onze gezondheidszorg draaiende te houden. We vragen ook een bijdrage van de grote vermogens, om dat gezondheissysteem financieel mee te helpen ondersteunen." De vorige regering onder leiding van premier Charles Michel voerde in 2018 al eens een effectentaks van 0,15 procent op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro in. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde die omdat de taks het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie schond. Zo werden niet alle financiële instrumenten meegenomen, maar enkel aandelen, kasbons en obligaties, en was de taks alleen van toepassing op rekeningen van natuurlijke personen. Van Peteghem maakt zich sterk dat de nieuwe effectentaks de toets met de Grondwet wél doorstaat. Alle effectenrekeningen zullen belast worden, dus ook die van ondernemingen, rechtspersonen en financiële constructies, en ook andere financiële instrumenten zoals swaps en opties worden meegenomen. "We hebben ervoor gezorgd dat alle bezwaren op de vorige effectentaks zijn aangepakt en opgelost", aldus de CD&V-vicepremier. Tegelijkertijd is er een antimisbruikbepaling opgenomen die moet vermijden dat eigenaren hun effecten gaan splitsen op verschillende rekeningen of hun aandelen omzetten naar aandelen op naam, om de taks zo te ontlopen, benadrukt Van Peteghem. Tot slot wordt er niet meer belast per titularis, maar op de rekening zelf, wat het systeem volgens de minister "eenvoudiger en efficiënter" maakt. "Bij de vorige versie moesten we gaan kijken wie de eigenaar was van welke rekening. Dat moet nu niet meer gebeuren." Wanneer de nieuwe effectentaks precies ingaat, is nog niet helemaal duidelijk. Het ontwerp gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies. Daarna moet het nog de parlementaire procedure doorlopen. (Belga)