Palmolie en sojaolie worden vandaag soms bijgemengd in diesel. Het gaat in principe om biobrandstoffen, maar ze veroorzaken wel ontbossing op grote schaal. "Deze brandstoffen hebben vanuit klimaatoogpunt geen voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen", zegt Van der Straeten. "Ze kosten de consument geld aan de pomp en in plaats van minder veroorzaken ze méér uitstoot door de massale ontbossing om deze gewassen te telen. Gekker dan dit moet het niet worden." De federale regering doet het gebruik van die biobrandstoffen voor transport nu in de ban. Voor palmolie is dat vanaf 1 januari 2023, sojaolie volgt vanaf juli 2023. Omdat palmolie en sojaolie niet meer zullen meetellen voor de verplichtingen inzake hernieuwbare energie in transport waaraan brandstofleveranciers moeten voldoen, hoopt de regering de stimulus weg te nemen zodat het gebruik ervan wordt uitgefaseerd. Volgens Van der Straeten werkt de regering nog aan een bredere afbouw of uitfasering van de eerste generatie biobrandstoffen, die gebaseerd zijn op voedsel en voedergewassen. "Op deze manier evolueren we naar biobrandstoffen van andere generaties. Dit is geen eindpunt." Ook investeringen in elektrisch vervoer en het spoor moeten het gebruik van verouderde biobrandstoffen afremmen. (Belga)

Palmolie en sojaolie worden vandaag soms bijgemengd in diesel. Het gaat in principe om biobrandstoffen, maar ze veroorzaken wel ontbossing op grote schaal. "Deze brandstoffen hebben vanuit klimaatoogpunt geen voordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen", zegt Van der Straeten. "Ze kosten de consument geld aan de pomp en in plaats van minder veroorzaken ze méér uitstoot door de massale ontbossing om deze gewassen te telen. Gekker dan dit moet het niet worden." De federale regering doet het gebruik van die biobrandstoffen voor transport nu in de ban. Voor palmolie is dat vanaf 1 januari 2023, sojaolie volgt vanaf juli 2023. Omdat palmolie en sojaolie niet meer zullen meetellen voor de verplichtingen inzake hernieuwbare energie in transport waaraan brandstofleveranciers moeten voldoen, hoopt de regering de stimulus weg te nemen zodat het gebruik ervan wordt uitgefaseerd. Volgens Van der Straeten werkt de regering nog aan een bredere afbouw of uitfasering van de eerste generatie biobrandstoffen, die gebaseerd zijn op voedsel en voedergewassen. "Op deze manier evolueren we naar biobrandstoffen van andere generaties. Dit is geen eindpunt." Ook investeringen in elektrisch vervoer en het spoor moeten het gebruik van verouderde biobrandstoffen afremmen. (Belga)