De Nationale Veiligheidsraad besliste op 17 maart om de maatregelen tegen het coronavirus verder op te schalen. Sinds 18 maart om 12 uur 's middags zijn alle niet-essentiële winkels dicht, moeten mensen zoveel mogelijk thuis blijven en moeten bedrijven massaal inzetten op telewerk voor werknemers. Sinds die 'lockdown light' van kracht werd zijn al zeker 36.114 pv's opgesteld voor overtredingen van de coronaregels, meldt de federale politie vandaag. Die telling is gebaseerd op alle processen-verbaal die alle politiediensten in ons land hebben geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Dat cijfer is niet compleet, benadrukt de federale politie. Zo worden de GAS-boetes bijvoorbeeld niet geregistreerd in de ANG, terwijl sommige politiezones, bijvoorbeeld die in Brussel, in zowat twee derde van de gevallen een GAS-boete opleggen en geen proces-verbaal uitschrijven. Daarnaast zit er ook een vertraging op de verwerking van de pv's in de databank, waardoor er één week na de feiten maar ongeveer de helft ervan effectief in het systeem zit. Betrouwbare cijfers voor het paasweekend zijn er daarom ook nog niet, al stelde de politie wel telkens pieken vast tijdens de weekends, ook tijdens het paasweekend. Volgens de federale politie worden vooral inbreuken vastgesteld op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod op samenscholingen. Bijna een derde van de overtreders zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar, ongeveer 15 procent zit in de categorie 25 tot 29 jaar. (Belga)

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 17 maart om de maatregelen tegen het coronavirus verder op te schalen. Sinds 18 maart om 12 uur 's middags zijn alle niet-essentiële winkels dicht, moeten mensen zoveel mogelijk thuis blijven en moeten bedrijven massaal inzetten op telewerk voor werknemers. Sinds die 'lockdown light' van kracht werd zijn al zeker 36.114 pv's opgesteld voor overtredingen van de coronaregels, meldt de federale politie vandaag. Die telling is gebaseerd op alle processen-verbaal die alle politiediensten in ons land hebben geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Dat cijfer is niet compleet, benadrukt de federale politie. Zo worden de GAS-boetes bijvoorbeeld niet geregistreerd in de ANG, terwijl sommige politiezones, bijvoorbeeld die in Brussel, in zowat twee derde van de gevallen een GAS-boete opleggen en geen proces-verbaal uitschrijven. Daarnaast zit er ook een vertraging op de verwerking van de pv's in de databank, waardoor er één week na de feiten maar ongeveer de helft ervan effectief in het systeem zit. Betrouwbare cijfers voor het paasweekend zijn er daarom ook nog niet, al stelde de politie wel telkens pieken vast tijdens de weekends, ook tijdens het paasweekend. Volgens de federale politie worden vooral inbreuken vastgesteld op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het verbod op samenscholingen. Bijna een derde van de overtreders zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar, ongeveer 15 procent zit in de categorie 25 tot 29 jaar. (Belga)