Concreet gaat het om de elektronische databank GES, waarmee specifieke opzoekingen gedaan kunnen worden naar terugkerende namen, straatnamen of andere gegevens doorheen alle gerechtelijke dossiers. 'Meermaals zijn we gevraagd om te voorkomen dat personeelsleden van Staatsveiligheid - en één medewerker in het bijzonder - toegang zouden krijgen tot GES', klinkt het bij enkele speurders.

'Die instructies kwamen van bovenaf in de weken en maanden na Brussel en Zaventen', luidt het voorts. 'Op de vloer moesten wij erover waken dat het aanwezige personeel van Staatsveiligheid zeker niet via onze computers in onze terreurdossiers kon. Enkel op coördinatievergaderingen zou bepaalde informatie worden gedeeld.'

Maar ook die vergaderingen verliepen stroef. 'Slechts een bepaald aantal chefs zit aan tafel bij die bewuste overlegmomenten, die maar af en toe georganiseerd worden. Zo blijft informatie een tijdje liggen. Bovendien worden dossiers er niet in de diepte besproken.'

De afgelopen maanden zou de toegangsweigering deels opgeheven zijn. 'Enkel voor 'gezamenlijke' dossiers - lopende onderzoeken waarbij beide diensten al een verband hebben', klinkt het. 'Maar misschien zijn wij op dit moment bezig met een puzzel te leggen waar Staatsveiligheid ook al mee bezig is, terwijl we dat niet van elkaar weten omdat bepaalde informatie afgesloten blijft.'

Concreet gaat het om de elektronische databank GES, waarmee specifieke opzoekingen gedaan kunnen worden naar terugkerende namen, straatnamen of andere gegevens doorheen alle gerechtelijke dossiers. 'Meermaals zijn we gevraagd om te voorkomen dat personeelsleden van Staatsveiligheid - en één medewerker in het bijzonder - toegang zouden krijgen tot GES', klinkt het bij enkele speurders. 'Die instructies kwamen van bovenaf in de weken en maanden na Brussel en Zaventen', luidt het voorts. 'Op de vloer moesten wij erover waken dat het aanwezige personeel van Staatsveiligheid zeker niet via onze computers in onze terreurdossiers kon. Enkel op coördinatievergaderingen zou bepaalde informatie worden gedeeld.' Maar ook die vergaderingen verliepen stroef. 'Slechts een bepaald aantal chefs zit aan tafel bij die bewuste overlegmomenten, die maar af en toe georganiseerd worden. Zo blijft informatie een tijdje liggen. Bovendien worden dossiers er niet in de diepte besproken.' De afgelopen maanden zou de toegangsweigering deels opgeheven zijn. 'Enkel voor 'gezamenlijke' dossiers - lopende onderzoeken waarbij beide diensten al een verband hebben', klinkt het. 'Maar misschien zijn wij op dit moment bezig met een puzzel te leggen waar Staatsveiligheid ook al mee bezig is, terwijl we dat niet van elkaar weten omdat bepaalde informatie afgesloten blijft.'