De voorbije vijf jaar, van 2014 tot en met 2018, heeft de Regie der Gebouwen nog in 104 gebouwen asbestmaatregelen moeten nemen, zoals het uitvoeren van analyses of het laten verwijderen van asbest. Het gaat om meer dan een op de tien gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert.

Al die asbestmaatregelen hebben de voorbije vijf jaar samen 1,828 miljoen euro gekost, verspreid over 196 facturen. Het ging over 43 gebouwen in Vlaanderen, 27 in Brussel en 34 in Wallonië. Maar als we naar het prijskaartje kijken, werden de meest ingrijpende asbestsaneringen uitgevoerd in de federale overheidsgebouwen in Brussel (839.000 euro).

In 1997 besliste de toenmalige regering een inventaris te maken van alle asbesthoudende materialen in de staatsgebouwen. Naargelang het risico moesten dringend saneringswerken volgen, zou op korte of lange termijn worden gesaneerd, of zou dat pas gebeuren 'als het opportuun was'.

De voorbije vijf jaar, van 2014 tot en met 2018, heeft de Regie der Gebouwen nog in 104 gebouwen asbestmaatregelen moeten nemen, zoals het uitvoeren van analyses of het laten verwijderen van asbest. Het gaat om meer dan een op de tien gebouwen die de Regie der Gebouwen beheert. Al die asbestmaatregelen hebben de voorbije vijf jaar samen 1,828 miljoen euro gekost, verspreid over 196 facturen. Het ging over 43 gebouwen in Vlaanderen, 27 in Brussel en 34 in Wallonië. Maar als we naar het prijskaartje kijken, werden de meest ingrijpende asbestsaneringen uitgevoerd in de federale overheidsgebouwen in Brussel (839.000 euro). In 1997 besliste de toenmalige regering een inventaris te maken van alle asbesthoudende materialen in de staatsgebouwen. Naargelang het risico moesten dringend saneringswerken volgen, zou op korte of lange termijn worden gesaneerd, of zou dat pas gebeuren 'als het opportuun was'.