Het regeerakkoord voorziet dat de komende jaren maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren vervangen wordt. Concreet zullen de komende jaren 1.000 ambtenaren aangeworven worden. Bogaert kondigt ook aan dat het via een koninklijk besluit eenvoudiger wordt om premies toe te kennen aan ambtenaren en om vergoedingen toe te kennen aan ambtenaren die werken buiten of bovenop de normale werkuren. (DLA)

Het regeerakkoord voorziet dat de komende jaren maar 1 op de 3 vertrekkende ambtenaren vervangen wordt. Concreet zullen de komende jaren 1.000 ambtenaren aangeworven worden. Bogaert kondigt ook aan dat het via een koninklijk besluit eenvoudiger wordt om premies toe te kennen aan ambtenaren en om vergoedingen toe te kennen aan ambtenaren die werken buiten of bovenop de normale werkuren. (DLA)