De federale Ombudsman ontvangt en behandelt klachten over alle federale administraties. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen wiens belastingafrekening niet klopt, of die een verkeersbelasting moeten betalen terwijl ze geen wagen meer hebben. Daarnaast kunnen ambtenaren zelf melding maken van integriteitsschendingen op hun dienst. Het moet daarbij wel altijd gaan om een bedreiging of een schending van het algemeen nut. Dat kan bij het Centrum Integriteit, een centraal meldpunt voor federale ambtenaren. Het wettelijk kader, dat een bijzonder statuut voorziet voor die klokkenluiders, is sinds 2013 van kracht. De afgelopen vijf jaar - van 2016 tot 2020 - zijn in totaal 70 klachten van klokkenluiders binnengelopen bij de federale Ombudsman, gemiddeld 14 per jaar, blijkt uit de cijfers die CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten opvroeg. Vorig jaar waren het er 12. "Onze overheid krijgt haar middelen via onze belastingen en hoort het algemene belang dus met de hoogste integriteit te dienen", zegt Verherstraeten. "Een doortastend controlesysteem tegen misbruik en fraude is cruciaal. Klokkenluiders spelen een belangrijke rol door zulke misstanden aan de kaak te stellen." In het regeerakkoord geeft de federale regering aan dat het statuut van klokkenluiders bevestigd en hun bescherming verzekerd zal worden. Een Europese richtlijn in dat kader moet voor 17 december omgezet worden in de Belgische wetgeving, brengt Verherstraeten in herinnering. "We moedigen de minister aan hier vaart achter te zetten." (Belga)

De federale Ombudsman ontvangt en behandelt klachten over alle federale administraties. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen wiens belastingafrekening niet klopt, of die een verkeersbelasting moeten betalen terwijl ze geen wagen meer hebben. Daarnaast kunnen ambtenaren zelf melding maken van integriteitsschendingen op hun dienst. Het moet daarbij wel altijd gaan om een bedreiging of een schending van het algemeen nut. Dat kan bij het Centrum Integriteit, een centraal meldpunt voor federale ambtenaren. Het wettelijk kader, dat een bijzonder statuut voorziet voor die klokkenluiders, is sinds 2013 van kracht. De afgelopen vijf jaar - van 2016 tot 2020 - zijn in totaal 70 klachten van klokkenluiders binnengelopen bij de federale Ombudsman, gemiddeld 14 per jaar, blijkt uit de cijfers die CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten opvroeg. Vorig jaar waren het er 12. "Onze overheid krijgt haar middelen via onze belastingen en hoort het algemene belang dus met de hoogste integriteit te dienen", zegt Verherstraeten. "Een doortastend controlesysteem tegen misbruik en fraude is cruciaal. Klokkenluiders spelen een belangrijke rol door zulke misstanden aan de kaak te stellen." In het regeerakkoord geeft de federale regering aan dat het statuut van klokkenluiders bevestigd en hun bescherming verzekerd zal worden. Een Europese richtlijn in dat kader moet voor 17 december omgezet worden in de Belgische wetgeving, brengt Verherstraeten in herinnering. "We moedigen de minister aan hier vaart achter te zetten." (Belga)