"Er moet gewoon verder gewerkt worden tot er een oplossing is", schrijft Coens op twitter, gevolgd door de CD&V-krijtlijnen. "De volgende regering heeft een belangrijke taak bij het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. De overheid moet efficiënter worden georganiseerd, het begrotingspad moet geloofwaardig zijn en tenslotte moet er zorg zijn voor de allerkwetsbaarsten." Voor CD&V moet het regeerakkoord dus een synthese zijn tussen sociale, economische, bestuurlijke en ethisch-duurzame maatregelen. "We willen daar verder constructief aan meewerken", aldus Coens. (Belga)

"Er moet gewoon verder gewerkt worden tot er een oplossing is", schrijft Coens op twitter, gevolgd door de CD&V-krijtlijnen. "De volgende regering heeft een belangrijke taak bij het herstel van onze economie, met daarbij een sterke focus op het versterken van de koopkracht, eerlijke fiscaliteit, investeringen in de gezondheidszorg en de omslag naar een duurzame economie. De overheid moet efficiënter worden georganiseerd, het begrotingspad moet geloofwaardig zijn en tenslotte moet er zorg zijn voor de allerkwetsbaarsten." Voor CD&V moet het regeerakkoord dus een synthese zijn tussen sociale, economische, bestuurlijke en ethisch-duurzame maatregelen. "We willen daar verder constructief aan meewerken", aldus Coens. (Belga)