Dag 440 na de verkiezingen van 26 mei 2019. Koninklijk opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) zijn op zoek naar extra zetels om hun zogenaamde 'bubbel van vijf' - de vijf partijen die hun steun al hebben toegezegd, met name N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH - uit te breiden tot er een meerderheid is in het parlement. Het preformateursduo heeft daarvoor de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de liberale en de groene familie. Maar zowel uit blauwe als groene hoek kwam er kritiek op de voorliggende nota. Voor Open Vld moest die bijvoorbeeld op economisch en op institutioneel vlak bijgestuurd worden. Volgens de groenen vormde de nota nog niet de basis "voor een formule met ecologisten". Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde de nota zelfs "de wachtkamer voor het confederalisme". Vrijdag hebben De Wever en Magnette een bijkomend gesprek gehad met de liberale voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open Vld). Na afloop bleek dat de liberale familie bereid is tot verdere inhoudelijke gesprekken, maar ze vraagt in ruil wel duidelijkheid over de coalitie die de preformateurs voor ogen hebben. Wil de tandem Magnette-De Wever wel of niet verder met de liberalen of toch liever met de groenen? Of wordt voor een minderheidskabinet geopteerd? Zolang er daar geen duidelijkheid over is, wachten de liberalen af. Zodra de preformateurs duidelijk aangeven dat ze verder willen met MR en Open Vld, willen de liberalen aan tafel gaan zitten om over de inhoud te praten, is te horen. De vraag is dan wel in hoeverre de preformateurs bereid zullen zijn hun nota te herschrijven om rekening te houden met de liberale opmerkingen en eisen. De liberalen herhalen alvast nog eens dat MR en Open Vld aan elkaar vastgeklikt blijven, ondanks de pogingen om de liberale as uit elkaar te spelen. Intussen hebben ook Groen en Ecolo een uitnodiging voor een tweede gesprek op zak. Volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo zal dat gesprek in de loop van volgende week plaatsvinden. Ook volgens Calvo "ligt de bal in het kamp van De Wever en Magnette". Calvo herhaalde in Terzake dat de groenen wel bereid zijn om over de inhoud te praten, maar dat er dan wel "veel aan de nota moet veranderen". Zo is klimaat "de grote afwezige" en is het communautaire pakket in de nota "behoorlijk explosief". (Belga)

Dag 440 na de verkiezingen van 26 mei 2019. Koninklijk opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) zijn op zoek naar extra zetels om hun zogenaamde 'bubbel van vijf' - de vijf partijen die hun steun al hebben toegezegd, met name N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH - uit te breiden tot er een meerderheid is in het parlement. Het preformateursduo heeft daarvoor de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de liberale en de groene familie. Maar zowel uit blauwe als groene hoek kwam er kritiek op de voorliggende nota. Voor Open Vld moest die bijvoorbeeld op economisch en op institutioneel vlak bijgestuurd worden. Volgens de groenen vormde de nota nog niet de basis "voor een formule met ecologisten". Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde de nota zelfs "de wachtkamer voor het confederalisme". Vrijdag hebben De Wever en Magnette een bijkomend gesprek gehad met de liberale voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open Vld). Na afloop bleek dat de liberale familie bereid is tot verdere inhoudelijke gesprekken, maar ze vraagt in ruil wel duidelijkheid over de coalitie die de preformateurs voor ogen hebben. Wil de tandem Magnette-De Wever wel of niet verder met de liberalen of toch liever met de groenen? Of wordt voor een minderheidskabinet geopteerd? Zolang er daar geen duidelijkheid over is, wachten de liberalen af. Zodra de preformateurs duidelijk aangeven dat ze verder willen met MR en Open Vld, willen de liberalen aan tafel gaan zitten om over de inhoud te praten, is te horen. De vraag is dan wel in hoeverre de preformateurs bereid zullen zijn hun nota te herschrijven om rekening te houden met de liberale opmerkingen en eisen. De liberalen herhalen alvast nog eens dat MR en Open Vld aan elkaar vastgeklikt blijven, ondanks de pogingen om de liberale as uit elkaar te spelen. Intussen hebben ook Groen en Ecolo een uitnodiging voor een tweede gesprek op zak. Volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo zal dat gesprek in de loop van volgende week plaatsvinden. Ook volgens Calvo "ligt de bal in het kamp van De Wever en Magnette". Calvo herhaalde in Terzake dat de groenen wel bereid zijn om over de inhoud te praten, maar dat er dan wel "veel aan de nota moet veranderen". Zo is klimaat "de grote afwezige" en is het communautaire pakket in de nota "behoorlijk explosief". (Belga)