De Wever was fier over wat N-VA in de vorige regering gerealiseerd heeft en hoopte dat de volgende regering nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisce herstel zou verder kunnen zetten. "Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen", leek hij de hand te reiken naar de socialisten. Tegelijk verzekerde hij dat N-VA een partij is "die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden", wat als een vingerwijzing naar zijn Vlaamse coalitiepartners kan gezien worden. De Wever wees erop dat N-VA een uitgewerkte oplossing heeft voor de democratische onbestuurbaarheid van België, "daar waar anderen nu openlijk moeten toegeven dat ze dit helemaal niet hebben. Met lapmiddelen is nochtans niemand nog gebaat", aldus de voorzitter die nog meegaf dat "wij als N-VA niet bang zijn verantwoordelijkheid op te nemen". Na de toespraak van De Wever mocht Vlaams minister Mathias Diependaele als dj het feestje opstarten. De openingsplaat verwees naar de formatie: 'Goud' van Bazar, met als refrein "Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel". (Belga)

De Wever was fier over wat N-VA in de vorige regering gerealiseerd heeft en hoopte dat de volgende regering nog sterker de ingeslagen weg naar sociaal-economisce herstel zou verder kunnen zetten. "Want alleen zo krijgen we ruimte voor een sterker sociaal beleid, en dan denk ik prioritair aan de verhoging van de lage pensioenen", leek hij de hand te reiken naar de socialisten. Tegelijk verzekerde hij dat N-VA een partij is "die nooit in een regering zal stappen louter voor de meerdere eer en glorie van partijtoppers die graag minister of zelfs eerste minister willen worden", wat als een vingerwijzing naar zijn Vlaamse coalitiepartners kan gezien worden. De Wever wees erop dat N-VA een uitgewerkte oplossing heeft voor de democratische onbestuurbaarheid van België, "daar waar anderen nu openlijk moeten toegeven dat ze dit helemaal niet hebben. Met lapmiddelen is nochtans niemand nog gebaat", aldus de voorzitter die nog meegaf dat "wij als N-VA niet bang zijn verantwoordelijkheid op te nemen". Na de toespraak van De Wever mocht Vlaams minister Mathias Diependaele als dj het feestje opstarten. De openingsplaat verwees naar de formatie: 'Goud' van Bazar, met als refrein "Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel". (Belga)