De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW's om mensen te helpen die door de coronacrisis in een financieel moeilijke situatie zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, extra kosten, enz... Maar de OCMW's worden verplicht om het geld uit te geven in het jaar 2020. Daarna vordert de overheid het niet-gebruikte budget terug. "Dat is veel te snel", zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de VVSG. "De zwaarste gevolgen van de coronacrisis zullen zich in 2021 manifesteren, zeker voor mensen met een laag inkomen. Dan vallen een aantal beschermingsmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid weg en riskeren nog meer mensen bij het OCMW terecht te komen", zegt de organisatie. De VVSG dringt er daarom bij de overheid op aan om het budget ook in 2021 te mogen inzetten. Daarnaast legt de overheid volgens de VVSG ook erg zware administratieve voorwaarden op aan de OCMW's. Ze moeten allerlei verslagen en onderzoeken opstellen waar het bijzonder comité ook nog eens dossier per dossier over beslist. "Als we elk dossier individueel moeten onderzoeken en per dossier een aparte beslissing moeten nemen krijgen we dit nooit rond", zegt Marianne De Canne van OCMW Antwerpen. De VVSG vraagt om de administratieve last te verlagen. "Maatschappelijk werkers moeten mensen in moeilijkheden actief opsporen en begeleiden, dat levert meer op dan ze verslagen te laten schrijven", klinkt het bij de OCMW's. Volgens de VVSG hebben de OCMW's de federale subsidie hard nodig om mensen die door de crisis getroffen zijn verder te helpen. "Het zou bijzonder bitter zijn wanneer geld dat er effectief is, niet zou gaan naar wie het nodig heeft omdat wantrouwen in de OCMW's en administratieve rompslomp dat verhinderen. We dringen er bij de federale overheid dan ook op aan dat ze haar zienswijze wijzigt en naar de bekommernissen van de lokale besturen luistert", zegt VVSG-voorzitter Wim Dries. (Belga)

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW's om mensen te helpen die door de coronacrisis in een financieel moeilijke situatie zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, extra kosten, enz... Maar de OCMW's worden verplicht om het geld uit te geven in het jaar 2020. Daarna vordert de overheid het niet-gebruikte budget terug. "Dat is veel te snel", zegt Nathalie Debast, woordvoerster van de VVSG. "De zwaarste gevolgen van de coronacrisis zullen zich in 2021 manifesteren, zeker voor mensen met een laag inkomen. Dan vallen een aantal beschermingsmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid weg en riskeren nog meer mensen bij het OCMW terecht te komen", zegt de organisatie. De VVSG dringt er daarom bij de overheid op aan om het budget ook in 2021 te mogen inzetten. Daarnaast legt de overheid volgens de VVSG ook erg zware administratieve voorwaarden op aan de OCMW's. Ze moeten allerlei verslagen en onderzoeken opstellen waar het bijzonder comité ook nog eens dossier per dossier over beslist. "Als we elk dossier individueel moeten onderzoeken en per dossier een aparte beslissing moeten nemen krijgen we dit nooit rond", zegt Marianne De Canne van OCMW Antwerpen. De VVSG vraagt om de administratieve last te verlagen. "Maatschappelijk werkers moeten mensen in moeilijkheden actief opsporen en begeleiden, dat levert meer op dan ze verslagen te laten schrijven", klinkt het bij de OCMW's. Volgens de VVSG hebben de OCMW's de federale subsidie hard nodig om mensen die door de crisis getroffen zijn verder te helpen. "Het zou bijzonder bitter zijn wanneer geld dat er effectief is, niet zou gaan naar wie het nodig heeft omdat wantrouwen in de OCMW's en administratieve rompslomp dat verhinderen. We dringen er bij de federale overheid dan ook op aan dat ze haar zienswijze wijzigt en naar de bekommernissen van de lokale besturen luistert", zegt VVSG-voorzitter Wim Dries. (Belga)