"Een vrij klassieke begrotingscontrole", zo valt zaterdagavond te horen in onderhandelingskringen. Zoals bekend had het monitoringcomité een inspanning van 313 miljoen euro naar voren geschoven. Dat bedrag kon echter nog een pak hoger uitvallen, indien de regering de vorig jaar ingebouwde buffer van 739 miljoen euro nog niet volledig zou willen aanspreken. En dat blijkt ook het geval. Verschillende bronnen bevestigen dat de buffer voor 559 miljoen euro overeind blijft. Dat is niet toevallig zowat drie kwart van het totale stootkussen, we zijn momenteel immers nog maar in maart. Gecombineerd met enkele tientallen miljoenen euro's aan nieuw beleid - met name voor justitie, politie en energietransitie - kwam de totale inspanning uit op zo'n 930 miljoen euro. Over de periode 2016-2017 is sprake van een verbetering met 1,2 procent van het bruto binnenlands product, zoals beloofd aan Europa. Volgens een van de onderhandelaars is het gat gedicht zonder nieuwe belastingen of forse besparingen. Ook elders klinkt het dat technische correcties en verschuivingen grotendeels volstonden om de oefening rond te krijgen. Zo zou de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld wat meer hebben opgebracht, terwijl de lage rentes maken dat de notionele intrestaftrek volgens een betrokkene maar liefst 325 miljoen euro minder kost aan de staat dan het monitoringcomité had vooropgesteld. Tot slot spraken de vicepremiers en de vakministers zoals verwacht af om nog deels opbrengsten in te schrijven rond de activering van langdurig zieken, waarover de regering de voorbije maanden nog geen volledig akkoord vond. En ook op vlak van sociale fraude en tijdskrediet zouden nog maatregelen ingeschreven zijn. In vergelijking met de vorige begrotingsrondes van de regering-Michel kwam het kernkabinet dit keer erg vlot tot een akkoord. Nauwelijks een week geleden leverde het monitoringcomité haar definitieve rapport af. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de twistpunten die de gesprekken vorig jaar zwaar bemoeilijkten - met name rond de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van een meerwaardebelasting - bewust van de onderhandelingstafel gehouden zijn. Zondagochtend om 9 uur geven premier Charles Michel en de rest van het uitgebreide kernkabinet tekst en uitleg op een persconferentie in de Wetstraat 16. (Belga)

"Een vrij klassieke begrotingscontrole", zo valt zaterdagavond te horen in onderhandelingskringen. Zoals bekend had het monitoringcomité een inspanning van 313 miljoen euro naar voren geschoven. Dat bedrag kon echter nog een pak hoger uitvallen, indien de regering de vorig jaar ingebouwde buffer van 739 miljoen euro nog niet volledig zou willen aanspreken. En dat blijkt ook het geval. Verschillende bronnen bevestigen dat de buffer voor 559 miljoen euro overeind blijft. Dat is niet toevallig zowat drie kwart van het totale stootkussen, we zijn momenteel immers nog maar in maart. Gecombineerd met enkele tientallen miljoenen euro's aan nieuw beleid - met name voor justitie, politie en energietransitie - kwam de totale inspanning uit op zo'n 930 miljoen euro. Over de periode 2016-2017 is sprake van een verbetering met 1,2 procent van het bruto binnenlands product, zoals beloofd aan Europa. Volgens een van de onderhandelaars is het gat gedicht zonder nieuwe belastingen of forse besparingen. Ook elders klinkt het dat technische correcties en verschuivingen grotendeels volstonden om de oefening rond te krijgen. Zo zou de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld wat meer hebben opgebracht, terwijl de lage rentes maken dat de notionele intrestaftrek volgens een betrokkene maar liefst 325 miljoen euro minder kost aan de staat dan het monitoringcomité had vooropgesteld. Tot slot spraken de vicepremiers en de vakministers zoals verwacht af om nog deels opbrengsten in te schrijven rond de activering van langdurig zieken, waarover de regering de voorbije maanden nog geen volledig akkoord vond. En ook op vlak van sociale fraude en tijdskrediet zouden nog maatregelen ingeschreven zijn. In vergelijking met de vorige begrotingsrondes van de regering-Michel kwam het kernkabinet dit keer erg vlot tot een akkoord. Nauwelijks een week geleden leverde het monitoringcomité haar definitieve rapport af. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de twistpunten die de gesprekken vorig jaar zwaar bemoeilijkten - met name rond de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van een meerwaardebelasting - bewust van de onderhandelingstafel gehouden zijn. Zondagochtend om 9 uur geven premier Charles Michel en de rest van het uitgebreide kernkabinet tekst en uitleg op een persconferentie in de Wetstraat 16. (Belga)