Zoals bekend gaan werkgroepen al enkele dagen met de fijne kam door het rapport dat uitkwam op een inspanning van 313 miljoen euro, weliswaar op voorwaarde dat de buffer van 739 miljoen euro meteen helemaal wordt opgesoupeerd. Intussen is wel al gebleken dat er links en rechts mogelijk nog wat bijkomt. Zo bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) donderdag dat hij extra geld vraagt voor de opvang van asielzoekers, naar verluidt 160 miljoen euro. Voorts bracht De Tijd uit dat het rapport van de topambtenaren van het monitoringcomité ervan uitgaat dat de responsabilisering van langdurig zieken dit jaar nog 150 miljoen euro oplevert. Bij gebrek aan akkoord zijn die maatregelen echter nog niet doorgevoerd en brengen ze dus ook nog geen geld op. Intussen valt op één van de betrokken kabinetten te horen dat er elders in de sociale zekerheid ook ook nog gaten zouden zitten, goed voor nog eens 44 miljoen euro. Daardoor zou het totale tekort bij de sociale zekerheid uitkomen op 625 miljoen euro, in plaats van de 426 miljoen die het monitoringcomoité had aangestipt. Boosdoeners zijn naar verluidt nog enkele niet uitgevoerde maatregelen, zoals rond de werkverwijdering van zwangere vrouwen en de toegelaten arbeid bij ziekte. Ook het interprofessioneel akkoord zou nog een meerkost van 22,3 miljoen euro met zich meebrengen, onder meer door de tijdelijke verlaging van de leeftijdsdrempel voor brugpensioen. Vraag is of er voorts nog andere maatregelen in de gesprekken zullen worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de beloofde mogelijkheid voor werknemers met een bedrijfswagen om die om te zetten in meer nettoloon, of nog de aangekondigde maar nog niet doorgevoerde uitbreiding van de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding naar snelle elektrische fietsen, de zogenaamde 'speed pedelecs'. Naar verluidt wordt dat voorlopig niet verwacht, net omdat het nog steeds de bedoeling zou zijn om zo snel mogelijk te landen. (Belga)

Zoals bekend gaan werkgroepen al enkele dagen met de fijne kam door het rapport dat uitkwam op een inspanning van 313 miljoen euro, weliswaar op voorwaarde dat de buffer van 739 miljoen euro meteen helemaal wordt opgesoupeerd. Intussen is wel al gebleken dat er links en rechts mogelijk nog wat bijkomt. Zo bevestigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) donderdag dat hij extra geld vraagt voor de opvang van asielzoekers, naar verluidt 160 miljoen euro. Voorts bracht De Tijd uit dat het rapport van de topambtenaren van het monitoringcomité ervan uitgaat dat de responsabilisering van langdurig zieken dit jaar nog 150 miljoen euro oplevert. Bij gebrek aan akkoord zijn die maatregelen echter nog niet doorgevoerd en brengen ze dus ook nog geen geld op. Intussen valt op één van de betrokken kabinetten te horen dat er elders in de sociale zekerheid ook ook nog gaten zouden zitten, goed voor nog eens 44 miljoen euro. Daardoor zou het totale tekort bij de sociale zekerheid uitkomen op 625 miljoen euro, in plaats van de 426 miljoen die het monitoringcomoité had aangestipt. Boosdoeners zijn naar verluidt nog enkele niet uitgevoerde maatregelen, zoals rond de werkverwijdering van zwangere vrouwen en de toegelaten arbeid bij ziekte. Ook het interprofessioneel akkoord zou nog een meerkost van 22,3 miljoen euro met zich meebrengen, onder meer door de tijdelijke verlaging van de leeftijdsdrempel voor brugpensioen. Vraag is of er voorts nog andere maatregelen in de gesprekken zullen worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de beloofde mogelijkheid voor werknemers met een bedrijfswagen om die om te zetten in meer nettoloon, of nog de aangekondigde maar nog niet doorgevoerde uitbreiding van de fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding naar snelle elektrische fietsen, de zogenaamde 'speed pedelecs'. Naar verluidt wordt dat voorlopig niet verwacht, net omdat het nog steeds de bedoeling zou zijn om zo snel mogelijk te landen. (Belga)