Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4% in 2021 naar 3,1% in 2022. Er is ook sprake van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro. "Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, naast angst voor de verkiezingen, zijn extra taksen, belastingen en heffingen", zegt fractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang). Nochtans had de regering de lat al zeer laag gelegd, zegt de partij, "namelijk een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort over 2022 van zo'n 20 miljard euro". Volgens Vlaams Belang voert de regering met haar begrotingsakkoord "veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste gewone Vlamingen in" en "wordt aan de heilige linkse huisjes niet geraakt: de miljardenfactuur van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die verloren gaan aan een veel te vet Belgisch politiek systeem". De bijsturingen van het fiscaal gunstregime voor topsporters zijn voor de partij slechts marginaal. Hoewel anders verwoord, klinkt de kritiek bij N-VA gelijkaardig. De regering duikt onder de lat van staatssecretaris voor Begroting De Bleeker door, ondanks "nieuwe taksen ter waarde van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro". N-VA zegt dat het om haar eerste beschouwingen van de federale plannen gaat. Net als het VB heeft de partij kritiek op het feit dat de regering haar plannen eerst op een persconferentie uit de doeken doet en pas in tweede instantie in het parlement. Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, spreekt N-VA van een reeks losse maatregelen. "De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5% van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie." "Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt? Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80% brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt", aldus de N-VA. De rechtse oppositiepartijen herhalen ook hun kritiek dat de middenklasse de rekening van de oplopende energieprijzen gepresenteerd krijgt. (Belga)

Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4% in 2021 naar 3,1% in 2022. Er is ook sprake van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro. "Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, naast angst voor de verkiezingen, zijn extra taksen, belastingen en heffingen", zegt fractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang). Nochtans had de regering de lat al zeer laag gelegd, zegt de partij, "namelijk een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort over 2022 van zo'n 20 miljard euro". Volgens Vlaams Belang voert de regering met haar begrotingsakkoord "veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste gewone Vlamingen in" en "wordt aan de heilige linkse huisjes niet geraakt: de miljardenfactuur van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die verloren gaan aan een veel te vet Belgisch politiek systeem". De bijsturingen van het fiscaal gunstregime voor topsporters zijn voor de partij slechts marginaal. Hoewel anders verwoord, klinkt de kritiek bij N-VA gelijkaardig. De regering duikt onder de lat van staatssecretaris voor Begroting De Bleeker door, ondanks "nieuwe taksen ter waarde van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro". N-VA zegt dat het om haar eerste beschouwingen van de federale plannen gaat. Net als het VB heeft de partij kritiek op het feit dat de regering haar plannen eerst op een persconferentie uit de doeken doet en pas in tweede instantie in het parlement. Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, spreekt N-VA van een reeks losse maatregelen. "De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5% van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie." "Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt? Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80% brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt", aldus de N-VA. De rechtse oppositiepartijen herhalen ook hun kritiek dat de middenklasse de rekening van de oplopende energieprijzen gepresenteerd krijgt. (Belga)