Unizo is tevreden dat de regering het structureel evenwicht voor 2018 behoudt en de uitgestippelde koers verder zet. Een volgehouden begrotingsbeleid is van groot belang. Daarnaast is ook tevredenheid over de modernisering en flexibilisering van het arbeidsrecht en meer bepaald over de annualisering van de arbeidsduur. Ook de mogelijkheid om 100 overuren te presteren naast de reeds bestaande regimes van overuren is positief, luidt het. Bij de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting moet de focus op de kmo's liggen. Unizo herhaalt haar voorstel van een duaal tarief in de vennootschapsbelasting: ofwel kiezen vennootschappen voor een verlaagd tarief van 20 pct zonder aftrekmogelijkheden, ofwel voor het bestaande tarief met aftrekmogelijkheden. Veel minder is de organisatie te spreken over de maatregelen inzake vorming en responsabilisering van arbeidsongeschikten. Unizo doet die af als "louter budgettaire maatregelen die de loonkost voor arbeidsintensieve kmo's doen stijgen. De regering moet opletten dat ze niet verzeild geraakt in een jojobeleid. Langs de ene kant de loonlasten verlagen, maar langs de andere kant via deze begrotingscontrole de loonkosten voor sommige kmo's weer de hoogte injagen." (Belga)

Unizo is tevreden dat de regering het structureel evenwicht voor 2018 behoudt en de uitgestippelde koers verder zet. Een volgehouden begrotingsbeleid is van groot belang. Daarnaast is ook tevredenheid over de modernisering en flexibilisering van het arbeidsrecht en meer bepaald over de annualisering van de arbeidsduur. Ook de mogelijkheid om 100 overuren te presteren naast de reeds bestaande regimes van overuren is positief, luidt het. Bij de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting moet de focus op de kmo's liggen. Unizo herhaalt haar voorstel van een duaal tarief in de vennootschapsbelasting: ofwel kiezen vennootschappen voor een verlaagd tarief van 20 pct zonder aftrekmogelijkheden, ofwel voor het bestaande tarief met aftrekmogelijkheden. Veel minder is de organisatie te spreken over de maatregelen inzake vorming en responsabilisering van arbeidsongeschikten. Unizo doet die af als "louter budgettaire maatregelen die de loonkost voor arbeidsintensieve kmo's doen stijgen. De regering moet opletten dat ze niet verzeild geraakt in een jojobeleid. Langs de ene kant de loonlasten verlagen, maar langs de andere kant via deze begrotingscontrole de loonkosten voor sommige kmo's weer de hoogte injagen." (Belga)