Bovenop de 365 miljoen euro die al waren vrijgemaakt voor het spoor gedurende 2021, komt er nu 250 miljoen euro extra bij in het Boost Plan. Die investeringen gaan naar meer treinen en toegankelijkere stations, en dragen bij aan de doelstelling om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen en de versterking van de internationale lijn Brussel-Luxemburg. Bovendien komt er extra duwtje in de rug om de nachttrein verder uit te bouwen. "De regering kiest duidelijk voor meer treinen, minder vrachtwagens en minder vliegen. Daar ben ik blij om", zegt Gilkinet. Volgens hem heeft de regering gekozen voor meer sociale rechtvaardigheid, zoals door de verlenging van het sociaal tarief. De verschillende nieuwe beleidsmaatregelen en investeringen worden gefinancierd door de correctie van oneerlijke en inefficiënte belastingssystemen, zoals een eerlijkere bijdrage van bijvoorbeeld profvoetballers of buitenlandse kaderleden die in België wonen. Daarnaast komen er ook eerlijkere bijdragen voor de milieukosten van de mobiliteit, zoals een CO2-compensatie voor vliegreizen en de geleidelijke afbouw van belastingvoordelen op professionele diesel. Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) benadrukt dat de begrotingskeuzes voor volgend jaar in lijn liggen van de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, maar ook van de maatregelen van het nationale energie- en klimaatplan dat afgelopen vrijdag is goedgekeurd. (Belga)

Bovenop de 365 miljoen euro die al waren vrijgemaakt voor het spoor gedurende 2021, komt er nu 250 miljoen euro extra bij in het Boost Plan. Die investeringen gaan naar meer treinen en toegankelijkere stations, en dragen bij aan de doelstelling om het goederenvervoer per spoor te verdubbelen en de versterking van de internationale lijn Brussel-Luxemburg. Bovendien komt er extra duwtje in de rug om de nachttrein verder uit te bouwen. "De regering kiest duidelijk voor meer treinen, minder vrachtwagens en minder vliegen. Daar ben ik blij om", zegt Gilkinet. Volgens hem heeft de regering gekozen voor meer sociale rechtvaardigheid, zoals door de verlenging van het sociaal tarief. De verschillende nieuwe beleidsmaatregelen en investeringen worden gefinancierd door de correctie van oneerlijke en inefficiënte belastingssystemen, zoals een eerlijkere bijdrage van bijvoorbeeld profvoetballers of buitenlandse kaderleden die in België wonen. Daarnaast komen er ook eerlijkere bijdragen voor de milieukosten van de mobiliteit, zoals een CO2-compensatie voor vliegreizen en de geleidelijke afbouw van belastingvoordelen op professionele diesel. Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) benadrukt dat de begrotingskeuzes voor volgend jaar in lijn liggen van de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, maar ook van de maatregelen van het nationale energie- en klimaatplan dat afgelopen vrijdag is goedgekeurd. (Belga)