In totaal wil de regering tussen nu en 2024 2,6 miljard euro investeren in het kader van een herstel- en investeringsplan. Voor 1 miljard euro daarvan is het fiat deze week nog gegeven in het kader van de gesprekken over de begroting van 2022. Daarnaast gaat het nog eens om 1,25 miljard euro aan federale projecten die kaderen in het Europees herstelplan en ruim 300 miljoen euro die in april van dit jaar al is toegewezen. Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) gaf vrijdag op een persconferentie meer toelichting bij de investeringsplannen van de regering. Het gaat onder meer om investeringen in infrastructuur en digitale technologie. Ook in het spoor wordt fors geïnvesteerd. De staatssecretaris is in elk geval enthousiast over de investeringsdrang van de Vivaldi-coalitie. "Wat we hier doen, is historisch", klonk het vrijdag. "Ik heb altijd in een land geleefd waar de publieke investeringen werden teruggeschroefd. Het is de eerste keer in veertig jaar tijd dat we de logica omdraaien. Dit is een historisch keerpunt in visie." Volgens Dermine zit ook de hele denkwijze anders. "We willen meer, maar ook beter investeren", zei hij. De regering neemt daarom maatregelen om de kwaliteit van de overheidsinvesteringen op te trekken. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de privésector voor de renovatie van gebouwen, milieuclausules om het aankoopbeleid groener te maken, een focus op Belgische kmo's en meer aandacht voor efficiëntie. Daarnaast wil Vivaldi ervoor zorgen dat de Raad van State sneller kan werken, zodat procedures daar sneller afgerond kunnen worden. Sinds de jaren 80 is het niveau van publieke investeringen in België er stelselmatig op achteruit gegaan. Het cijfer schommelt nu al jaren tussen de 2 à 2,5 procent van het bbp, tegenover ruim 5 procent in de jaren 70. België zit daarmee helemaal onderaan het Europese klassement, bracht Dermine vrijdag in herinnering. De federale regering wil tegen 2024 terug naar een jaarlijks gemiddelde van 3,5 procent van het bbp aan overheidsinvesteringen. Tegen 2030 moet dat 4 procent zijn. Om de doelstellingen tegen het einde van de legislatuur te bereiken, is over heel België ongeveer 13,4 miljard euro nodig, een inspanning die ook deels van de deelstaten zal moeten komen. (Belga)

In totaal wil de regering tussen nu en 2024 2,6 miljard euro investeren in het kader van een herstel- en investeringsplan. Voor 1 miljard euro daarvan is het fiat deze week nog gegeven in het kader van de gesprekken over de begroting van 2022. Daarnaast gaat het nog eens om 1,25 miljard euro aan federale projecten die kaderen in het Europees herstelplan en ruim 300 miljoen euro die in april van dit jaar al is toegewezen. Staatssecretaris Thomas Dermine (PS) gaf vrijdag op een persconferentie meer toelichting bij de investeringsplannen van de regering. Het gaat onder meer om investeringen in infrastructuur en digitale technologie. Ook in het spoor wordt fors geïnvesteerd. De staatssecretaris is in elk geval enthousiast over de investeringsdrang van de Vivaldi-coalitie. "Wat we hier doen, is historisch", klonk het vrijdag. "Ik heb altijd in een land geleefd waar de publieke investeringen werden teruggeschroefd. Het is de eerste keer in veertig jaar tijd dat we de logica omdraaien. Dit is een historisch keerpunt in visie." Volgens Dermine zit ook de hele denkwijze anders. "We willen meer, maar ook beter investeren", zei hij. De regering neemt daarom maatregelen om de kwaliteit van de overheidsinvesteringen op te trekken. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking met de privésector voor de renovatie van gebouwen, milieuclausules om het aankoopbeleid groener te maken, een focus op Belgische kmo's en meer aandacht voor efficiëntie. Daarnaast wil Vivaldi ervoor zorgen dat de Raad van State sneller kan werken, zodat procedures daar sneller afgerond kunnen worden. Sinds de jaren 80 is het niveau van publieke investeringen in België er stelselmatig op achteruit gegaan. Het cijfer schommelt nu al jaren tussen de 2 à 2,5 procent van het bbp, tegenover ruim 5 procent in de jaren 70. België zit daarmee helemaal onderaan het Europese klassement, bracht Dermine vrijdag in herinnering. De federale regering wil tegen 2024 terug naar een jaarlijks gemiddelde van 3,5 procent van het bbp aan overheidsinvesteringen. Tegen 2030 moet dat 4 procent zijn. Om de doelstellingen tegen het einde van de legislatuur te bereiken, is over heel België ongeveer 13,4 miljard euro nodig, een inspanning die ook deels van de deelstaten zal moeten komen. (Belga)