De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo wordt de zogenaamde diplomabonificatie afgebouwd waardoor de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. Tegelijk worden ook de zogenaamde preferentiële tantièmes afgebouwd. Door die tantièmes telt een gewerkt jaar van een ambtenaar nu zwaarder mee dan dat van een werknemer. Daardoor hoefde een ambtenaar tot nog toe minder lang te werken om aan een volledige loopbaan te komen. Daarnaast zitten in de pensioenplannen nog "structurele maatregelen", zo stipt minister Vandeput aan. Zo wordt het automatisch ziektepensioen afgeschaft. "Vandaag worden ambtenaren die na hun 60ste verjaardag 365 dagen ziekteverlof hebben opgebruikt, automatisch op ziektepensioen geplaatst. Dit systeem staat haaks op de doelstellingen van de regering om langdurig zieken zo veel mogelijk opnieuw in de arbeidsmarkt te re-integreren én om mensen langer aan het werk te houden op basis van een leeftijdsbewust personeelsbeleid", aldus Vandeput. Het systeem wordt daarom geharmoniseerd met dat in de privé. Ook de praktijk dat ambtenaren hun niet gebruikte ziektedagen opsparen tot aan het einde van hun loopbaan verdwijnt. Verder wil men de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Nu worden contractuele ambtenaren soms nog aan het einde van hun loopbaan "snel snel" benoemd tot statutair werknemer om gelijke pensioenrechten te krijgen. Vandeput: "Dit kan worden beschouwd als oneigenlijk gebruik van het systeem, en bovendien niet gelijk voor iedereen. Fundamenteel onrechtvaardig dus, en dat stoppen we." Er komt nu een veralgemening van het aanvullend pensioen (de 2e pijler) voor het contractueel overheidspersoneel. Tot slot wordt - naar analogie met het uitdoven van het brugpensioen in de private sector- ook gesnoeid in het aantal vervroegde uittredingsstelsels. "Vandaag bestaan er immers nog 57 verschillende vervroegde uittredestelsels in de publieke sector en bij autonome overheidsbedrijven: op 55 jaar, op 56 jaar, ¿", aldus Vandeput. De N-VA-minister maakt zich sterk dat de maatregelen géén impact hebben op het pensioenbedrag van de ambtenaren. Volgens hem stimuleren ze de ambtenaren om langer aan het werk te blijven. "Dat is een besparing voor de sociale zekerheid, want ambtenaren stromen hierdoor later in het pensioenstelsel in en blijven langer productief voor de samenleving". (Belga)

De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo wordt de zogenaamde diplomabonificatie afgebouwd waardoor de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. Tegelijk worden ook de zogenaamde preferentiële tantièmes afgebouwd. Door die tantièmes telt een gewerkt jaar van een ambtenaar nu zwaarder mee dan dat van een werknemer. Daardoor hoefde een ambtenaar tot nog toe minder lang te werken om aan een volledige loopbaan te komen. Daarnaast zitten in de pensioenplannen nog "structurele maatregelen", zo stipt minister Vandeput aan. Zo wordt het automatisch ziektepensioen afgeschaft. "Vandaag worden ambtenaren die na hun 60ste verjaardag 365 dagen ziekteverlof hebben opgebruikt, automatisch op ziektepensioen geplaatst. Dit systeem staat haaks op de doelstellingen van de regering om langdurig zieken zo veel mogelijk opnieuw in de arbeidsmarkt te re-integreren én om mensen langer aan het werk te houden op basis van een leeftijdsbewust personeelsbeleid", aldus Vandeput. Het systeem wordt daarom geharmoniseerd met dat in de privé. Ook de praktijk dat ambtenaren hun niet gebruikte ziektedagen opsparen tot aan het einde van hun loopbaan verdwijnt. Verder wil men de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren wegwerken. Nu worden contractuele ambtenaren soms nog aan het einde van hun loopbaan "snel snel" benoemd tot statutair werknemer om gelijke pensioenrechten te krijgen. Vandeput: "Dit kan worden beschouwd als oneigenlijk gebruik van het systeem, en bovendien niet gelijk voor iedereen. Fundamenteel onrechtvaardig dus, en dat stoppen we." Er komt nu een veralgemening van het aanvullend pensioen (de 2e pijler) voor het contractueel overheidspersoneel. Tot slot wordt - naar analogie met het uitdoven van het brugpensioen in de private sector- ook gesnoeid in het aantal vervroegde uittredingsstelsels. "Vandaag bestaan er immers nog 57 verschillende vervroegde uittredestelsels in de publieke sector en bij autonome overheidsbedrijven: op 55 jaar, op 56 jaar, ¿", aldus Vandeput. De N-VA-minister maakt zich sterk dat de maatregelen géén impact hebben op het pensioenbedrag van de ambtenaren. Volgens hem stimuleren ze de ambtenaren om langer aan het werk te blijven. "Dat is een besparing voor de sociale zekerheid, want ambtenaren stromen hierdoor later in het pensioenstelsel in en blijven langer productief voor de samenleving". (Belga)