De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. Net als de socialistische vakbond is ook de christelijke vakbond niet te spreken over de maatregelen. "Die ingrepen zullen voor velen oplopen tot een vermindering met 10 pct, 20 pct of meer van hun pensioen in vergelijking met de huidige berekening. Vorig jaar zijn maatregelen doorgedrukt om mensen langer te doen werken. Vandaag kondigt de regering een reeks verminderingen af voor het overheidspensioenen. Langer werken voor minder pensioen is vandaag de harde realiteit", betreurt Luc Hamelinck. Volgens de christelijke vakbond komt de regering niet alleen terug op eerder gemaakte beloftes, maar maakt ze "met haar eenzijdige beslissingen een lachertje van het fameus overleg in het nationaal pensioencomité voor de openbare sector". "Hoe kan de regering ernstig uitleggen dat over een aantal zaken zou worden overlegd, terwijl de regering vandaag botweg beslist? ", aldus Hamelinck De vakbond kondigt alvast aan de nieuwe maatregelen "op alle mogelijke manieren" te zullen bestrijden. "De regering drijft op de kracht van de verandering. Ondertussen is het duidelijk: voor het overheidspersoneel blijft alleen sociale achteruitgang over", besluit Hamelinck. (Belga)

De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. Net als de socialistische vakbond is ook de christelijke vakbond niet te spreken over de maatregelen. "Die ingrepen zullen voor velen oplopen tot een vermindering met 10 pct, 20 pct of meer van hun pensioen in vergelijking met de huidige berekening. Vorig jaar zijn maatregelen doorgedrukt om mensen langer te doen werken. Vandaag kondigt de regering een reeks verminderingen af voor het overheidspensioenen. Langer werken voor minder pensioen is vandaag de harde realiteit", betreurt Luc Hamelinck. Volgens de christelijke vakbond komt de regering niet alleen terug op eerder gemaakte beloftes, maar maakt ze "met haar eenzijdige beslissingen een lachertje van het fameus overleg in het nationaal pensioencomité voor de openbare sector". "Hoe kan de regering ernstig uitleggen dat over een aantal zaken zou worden overlegd, terwijl de regering vandaag botweg beslist? ", aldus Hamelinck De vakbond kondigt alvast aan de nieuwe maatregelen "op alle mogelijke manieren" te zullen bestrijden. "De regering drijft op de kracht van de verandering. Ondertussen is het duidelijk: voor het overheidspersoneel blijft alleen sociale achteruitgang over", besluit Hamelinck. (Belga)