De superkern gaf werkgevers eerder al de mogelijkheid om hun personeel, als waardering voor het werk tijdens de corona-periode, een horecacheque van 300 euro netto te geven. Het personeel is hiervoor echter afhankelijk van de goodwill, maar vooral de financiële draagkracht, van hun werkgever. "Uitgerekend ziekenhuizen, woonzorgcentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg zitten door de crisis in slechte financiële papieren, waardoor het zorgpersoneel uit de boot valt. Je krijgt toch aan niemand uitgelegd dat uitgerekend het zorgpersoneel niet beloond zou worden om ons land draaiende te houden tijdens deze crisis", stelde sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir. Voor sp.a moesten de Vlaamse en federale overheid middelen voorzien zodat gegarandeerd wordt dat het volledige zorgpersoneel de horecacheque van 300 euro netto krijgt. Op Vlaams niveau zou dit 38 miljoen kosten voor 127.000 zorgverleners, maar de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hebben dit voorstel gisteren weggestemd. Op federaal niveau moet 37,5 miljoen euro voorzien worden voor 125.000 zorgverleners. Het wetsontwerp over de voorlopige twaalfden werd in commissie in die zin aangepast. In de commissie Financiën werd nog een tweede amendement van PS en sp.a goedgekeurd, waardoor 67 miljoen euro extra (200 miljoen op jaarbasis) toegewezen wordt aan het RIZIV voor bijkomende financiering van de geestelijke gezondheidszorg, onder meer de eerstelijns psychologische functie. De 200 miljoen extra op jaarbasis dient om het systeem van eerstelijns psychologische bijstand te vereenvoudigen en hogere terugbetaling van de psychologische zorg te garanderen. In het huidige systeem van gedeeltelijke terugbetaling zijn de drempels veel te hoog. Voor de patiënt, maar ook voor de psycholoog. Een psycholoog moet zich 'contracteren' bij een 107-netwerk en moet dan werken aan een lager tarief dan in zijn gewone praktijk. De patiënt moet een voorschrift hebben van de huisarts of psychiater. Een voorschrift voor maximum vier sessies, die verlengd kunnen worden met nog eens vier sessies. Maar dan zit je al aan je maximum van acht sessies per jaar. Dit is ingewikkeld en niet transparant. (Belga)

De superkern gaf werkgevers eerder al de mogelijkheid om hun personeel, als waardering voor het werk tijdens de corona-periode, een horecacheque van 300 euro netto te geven. Het personeel is hiervoor echter afhankelijk van de goodwill, maar vooral de financiële draagkracht, van hun werkgever. "Uitgerekend ziekenhuizen, woonzorgcentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg zitten door de crisis in slechte financiële papieren, waardoor het zorgpersoneel uit de boot valt. Je krijgt toch aan niemand uitgelegd dat uitgerekend het zorgpersoneel niet beloond zou worden om ons land draaiende te houden tijdens deze crisis", stelde sp.a-Kamerfractieleidster Meryame Kitir. Voor sp.a moesten de Vlaamse en federale overheid middelen voorzien zodat gegarandeerd wordt dat het volledige zorgpersoneel de horecacheque van 300 euro netto krijgt. Op Vlaams niveau zou dit 38 miljoen kosten voor 127.000 zorgverleners, maar de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement hebben dit voorstel gisteren weggestemd. Op federaal niveau moet 37,5 miljoen euro voorzien worden voor 125.000 zorgverleners. Het wetsontwerp over de voorlopige twaalfden werd in commissie in die zin aangepast. In de commissie Financiën werd nog een tweede amendement van PS en sp.a goedgekeurd, waardoor 67 miljoen euro extra (200 miljoen op jaarbasis) toegewezen wordt aan het RIZIV voor bijkomende financiering van de geestelijke gezondheidszorg, onder meer de eerstelijns psychologische functie. De 200 miljoen extra op jaarbasis dient om het systeem van eerstelijns psychologische bijstand te vereenvoudigen en hogere terugbetaling van de psychologische zorg te garanderen. In het huidige systeem van gedeeltelijke terugbetaling zijn de drempels veel te hoog. Voor de patiënt, maar ook voor de psycholoog. Een psycholoog moet zich 'contracteren' bij een 107-netwerk en moet dan werken aan een lager tarief dan in zijn gewone praktijk. De patiënt moet een voorschrift hebben van de huisarts of psychiater. Een voorschrift voor maximum vier sessies, die verlengd kunnen worden met nog eens vier sessies. Maar dan zit je al aan je maximum van acht sessies per jaar. Dit is ingewikkeld en niet transparant. (Belga)