De regering-De Croo ging bij de start in oktober vorig jaar uit van een begrotingstekort van ongeveer 25 miljard euro, maar het Monitoringcomité berekende recent nog dat dat intussen is opgelopen tot 29 miljard, of 6,2 procent van het bbp. Bij de opmaak van de begroting werd immers nog geen rekening gehouden met het effect van de tweede coronagolf en de extra steunmaatregelen. Daarnaast viel de economische groei lager uit dan voorspeld. De regering wil in 2024 nog altijd afklokken op een tekort van 3 procent van het bbp. Maar de eerste begrotingscontrole stond vooral nog in het teken van de aanpak van de coronacrisis, die nog volop aan de gang is. De regering voerde daarvoor zelfs al een begrotingsaanpassing door ter waarde van ruim een half miljard euro om de coronaprovisie te spijzen, bovenop de 907 miljoen euro die al voorzien was. Die werd gisterenavond al goedgekeurd in de Kamer, samen met een extra 70 miljoen euro in het kader van een budgetverschuiving van Defensie naar de federale overheidsdiensten Economie en Financiën. Tijdens de begrotingscontrole zelf keurde de regering nog eens 154,5 miljoen euro aan tijdelijke extra uitgaven goed. Onder meer Sciensano, het RIZIV, het geneesmiddelenagentschap FAGG, de federale overheidsdiensten Volksgezondheid, Binnnelandse Zaken en Buitenlandse Zaken krijgen extra middelen voor bijkomende werkkrachten, goed voor bijna 22 miljoen euro. Daarnaast springt de overheid voor 72,4 miljoen euro bij in de kosten van de federale politie en de lokale politiezones voor de pensioenen van voormalige rijkswachters, die een andere pensioenregeling hebben. Die kosten zouden anders te zwaar zijn, waardoor de politie niet meer kan aanwerven en investeren. De regering wil die situatie wel aanpakken in de aangekondigde pensioenhervorming. Tot slot gaat dit jaar nog eens 300.000 euro naar de versterking van de inspectiediensten, om de strijd tegen sociale en fiscale fraude op te drijven. Dat moet de overheid tegen het einde van de legislatuur 2,3 miljard euro extra opleveren. De extra uitgaven worden deels gecompenseerd door een aantal technische correcties die in totaal bijna 96 miljoen opleveren, verduidelijkt het kabinet-De Bleeker. Het gaat voornamelijk om een bijstelling van de verwachte inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Daarnaast houdt de regering vast aan de jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp - dit jaar goed voor zowat 952 miljoen euro - en de bijkomende variabele inspanning van 0,2 procent vanaf volgend jaar. Die zou volgens de recentste economische vooruitzichten zelfs naar 0,3 procent kunnen gaan, klinkt het bij De Bleeker. Met de eerdere begrotingsaanpassingen en de begrotingscontrole meegerekend bedraagt het begrotingstekort van de federale overheid en de sociale zekerheid nu 29,94 miljard euro, of 6,3 procent van het bbp. Een lichte stijging in vergelijking met het rapport van het Monitoringcomité dus. "Corona blijft onze begroting hard raken. We halen alles uit de kast om deze crisis te overwinnen, en dat zie je in de cijfers", zegt Eva De Bleeker (Open Vld). De staatssecretaris benadrukt dat de regering zich blijft inspannen om dat tekort terug te dringen. "Ondanks die moeilijke omstandigheden gaan we de uitdaging aan om het onderliggend structureel begrotingstekort terug te dringen. We houden vast aan het traject dat we hebben afgesproken om onze overheid zuiniger en efficiënter te maken." De Bleeker wil in dat kader ook "meer dan ooit aan monitoring doen", zegt haar kabinet. Ze zal er nauw op toezien dat de tijdelijke extra uitgaven ook tijdelijk zijn, en dat de investeringen en hervormingen opleveren wat ze moeten opleveren, klinkt het. (Belga)

De regering-De Croo ging bij de start in oktober vorig jaar uit van een begrotingstekort van ongeveer 25 miljard euro, maar het Monitoringcomité berekende recent nog dat dat intussen is opgelopen tot 29 miljard, of 6,2 procent van het bbp. Bij de opmaak van de begroting werd immers nog geen rekening gehouden met het effect van de tweede coronagolf en de extra steunmaatregelen. Daarnaast viel de economische groei lager uit dan voorspeld. De regering wil in 2024 nog altijd afklokken op een tekort van 3 procent van het bbp. Maar de eerste begrotingscontrole stond vooral nog in het teken van de aanpak van de coronacrisis, die nog volop aan de gang is. De regering voerde daarvoor zelfs al een begrotingsaanpassing door ter waarde van ruim een half miljard euro om de coronaprovisie te spijzen, bovenop de 907 miljoen euro die al voorzien was. Die werd gisterenavond al goedgekeurd in de Kamer, samen met een extra 70 miljoen euro in het kader van een budgetverschuiving van Defensie naar de federale overheidsdiensten Economie en Financiën. Tijdens de begrotingscontrole zelf keurde de regering nog eens 154,5 miljoen euro aan tijdelijke extra uitgaven goed. Onder meer Sciensano, het RIZIV, het geneesmiddelenagentschap FAGG, de federale overheidsdiensten Volksgezondheid, Binnnelandse Zaken en Buitenlandse Zaken krijgen extra middelen voor bijkomende werkkrachten, goed voor bijna 22 miljoen euro. Daarnaast springt de overheid voor 72,4 miljoen euro bij in de kosten van de federale politie en de lokale politiezones voor de pensioenen van voormalige rijkswachters, die een andere pensioenregeling hebben. Die kosten zouden anders te zwaar zijn, waardoor de politie niet meer kan aanwerven en investeren. De regering wil die situatie wel aanpakken in de aangekondigde pensioenhervorming. Tot slot gaat dit jaar nog eens 300.000 euro naar de versterking van de inspectiediensten, om de strijd tegen sociale en fiscale fraude op te drijven. Dat moet de overheid tegen het einde van de legislatuur 2,3 miljard euro extra opleveren. De extra uitgaven worden deels gecompenseerd door een aantal technische correcties die in totaal bijna 96 miljoen opleveren, verduidelijkt het kabinet-De Bleeker. Het gaat voornamelijk om een bijstelling van de verwachte inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Daarnaast houdt de regering vast aan de jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp - dit jaar goed voor zowat 952 miljoen euro - en de bijkomende variabele inspanning van 0,2 procent vanaf volgend jaar. Die zou volgens de recentste economische vooruitzichten zelfs naar 0,3 procent kunnen gaan, klinkt het bij De Bleeker. Met de eerdere begrotingsaanpassingen en de begrotingscontrole meegerekend bedraagt het begrotingstekort van de federale overheid en de sociale zekerheid nu 29,94 miljard euro, of 6,3 procent van het bbp. Een lichte stijging in vergelijking met het rapport van het Monitoringcomité dus. "Corona blijft onze begroting hard raken. We halen alles uit de kast om deze crisis te overwinnen, en dat zie je in de cijfers", zegt Eva De Bleeker (Open Vld). De staatssecretaris benadrukt dat de regering zich blijft inspannen om dat tekort terug te dringen. "Ondanks die moeilijke omstandigheden gaan we de uitdaging aan om het onderliggend structureel begrotingstekort terug te dringen. We houden vast aan het traject dat we hebben afgesproken om onze overheid zuiniger en efficiënter te maken." De Bleeker wil in dat kader ook "meer dan ooit aan monitoring doen", zegt haar kabinet. Ze zal er nauw op toezien dat de tijdelijke extra uitgaven ook tijdelijk zijn, en dat de investeringen en hervormingen opleveren wat ze moeten opleveren, klinkt het. (Belga)