De goedkeuring van CETA verliep in ons land niet van een leien dakje door tegenstand in het zuiden van het land. Het parlement in Namen blokkeerde het verdrag wekenlang, uit onvrede met het arbitragesysteem dat conflicten tussen investeerders en overheden moet beslechten. Na twee weken van intense onderhandelingen met de Canadese, Europese en Belgische autoriteiten konden de meeste bezwaren worden weggewerkt.

Het 'wetsontwerp tot instemming met de brede economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds' kreeg nu groen licht van de plenaire Kamer. Na het Vlaams parlement is de Kamer het tweede Belgische parlement dat het akkoord goedkeurt. De federale regering kan wel pas haar handtekening zetten als alle regionale parlementen met het handelsverdrag hebben ingestemd. In afwachting daarvan trad het verdrag op 20 september vorig jaar wel al in werking, al was dat enkel voor het Europese luik van het verdrag.

De goedkeuring van CETA verliep in ons land niet van een leien dakje door tegenstand in het zuiden van het land. Het parlement in Namen blokkeerde het verdrag wekenlang, uit onvrede met het arbitragesysteem dat conflicten tussen investeerders en overheden moet beslechten. Na twee weken van intense onderhandelingen met de Canadese, Europese en Belgische autoriteiten konden de meeste bezwaren worden weggewerkt. Het 'wetsontwerp tot instemming met de brede economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds' kreeg nu groen licht van de plenaire Kamer. Na het Vlaams parlement is de Kamer het tweede Belgische parlement dat het akkoord goedkeurt. De federale regering kan wel pas haar handtekening zetten als alle regionale parlementen met het handelsverdrag hebben ingestemd. In afwachting daarvan trad het verdrag op 20 september vorig jaar wel al in werking, al was dat enkel voor het Europese luik van het verdrag.