Het aantal federale ambtenaren is sinds januari 2008 met ruim zesduizend of 4,75 procent gedaald. Dat zegt federaal minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V) in reactie op een rapport van het federaal Planbureau.

De Morgen maakte vrijdag melding van het rapport, waaruit blijkt dat het aantal werknemers in overheidsdienst tussen 1995 en 2009 met 100.000 eenheden is gestegen. Dat cijfer slaat niet alleen op klassieke ambtenaren, maar ook op het personeel uit het onderwijs.

De gewesten en gemeenschappen enerzijds en de steden, gemeenten en provincies anderzijds nemen 95 procent van die toename voor hun rekening. Bij de lokale besturen werden de voorbije vijftien jaar bijna 58.000 bijkomende personeelsleden aangeworven. De regio's zagen hun personeelsbestand in die periode met 38.000 eenheden groeien.

Selectief vervangingsbeleid

Vervotte bevestigde vrijdag dat de grote toename van het aantal ambtenaren zich niet op het federale niveau situeert. Dat is volgens haar onder meer het gevolg van het selectief vervangingsbeleid voor ambtenaren.

Daarmee mikt ze op minder, maar beter gekwalificeerde mensen die de grote groep ambtenaren die met pensioen gaat vervangt. Volgens Vervotte werd in 2009 één op de drie van de medewerkers die met pensioen ging niet vervangen.

Het selectief vervangingsbeleid heeft er volgens haar voor gezorgd dat er tussen januari 2008 en juni 2010 in de 'klassieke ministeries' een daling van het aantal voltijds tewerkgestelde ambtenaren was van 3,16 procent.

Een andere oorzaak voor de daling van het aantal federale ambtenaren die Vervotte aanhaalt is de evolutie bij politie, defensie en gerecht. Als gevolg van het hervormingsplan bij Defensie is daar volgens haar sprake van een daling met 6 procent tussen januari 2008 en juni 2010.

Het aantal federale ambtenaren is sinds januari 2008 met ruim zesduizend of 4,75 procent gedaald. Dat zegt federaal minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V) in reactie op een rapport van het federaal Planbureau.De Morgen maakte vrijdag melding van het rapport, waaruit blijkt dat het aantal werknemers in overheidsdienst tussen 1995 en 2009 met 100.000 eenheden is gestegen. Dat cijfer slaat niet alleen op klassieke ambtenaren, maar ook op het personeel uit het onderwijs.De gewesten en gemeenschappen enerzijds en de steden, gemeenten en provincies anderzijds nemen 95 procent van die toename voor hun rekening. Bij de lokale besturen werden de voorbije vijftien jaar bijna 58.000 bijkomende personeelsleden aangeworven. De regio's zagen hun personeelsbestand in die periode met 38.000 eenheden groeien.Selectief vervangingsbeleidVervotte bevestigde vrijdag dat de grote toename van het aantal ambtenaren zich niet op het federale niveau situeert. Dat is volgens haar onder meer het gevolg van het selectief vervangingsbeleid voor ambtenaren.Daarmee mikt ze op minder, maar beter gekwalificeerde mensen die de grote groep ambtenaren die met pensioen gaat vervangt. Volgens Vervotte werd in 2009 één op de drie van de medewerkers die met pensioen ging niet vervangen. Het selectief vervangingsbeleid heeft er volgens haar voor gezorgd dat er tussen januari 2008 en juni 2010 in de 'klassieke ministeries' een daling van het aantal voltijds tewerkgestelde ambtenaren was van 3,16 procent.Een andere oorzaak voor de daling van het aantal federale ambtenaren die Vervotte aanhaalt is de evolutie bij politie, defensie en gerecht. Als gevolg van het hervormingsplan bij Defensie is daar volgens haar sprake van een daling met 6 procent tussen januari 2008 en juni 2010.