Hoofdbeklaagde Melikan Kucam (46) werd als Mechels gemeenteraadslid en voorzitter van het Assyrisch Huis geregeld gevraagd of hij niet kon helpen om familie te laten overkomen uit oorlogsgebied in Syrië en Irak. "Op zijn initiatief werd een humanitaire reddingsoperatie opgestart en hij stapte daarvoor naar toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Kucam werd contactpersoon tussen de Assyrische gemeenschap en het kabinet van de staatssecretaris", zegt meester Jan Van Heule, namens het Federaal Migratiecentrum. De positie van contactpersoon was heel belangrijk, want Kucam voerde de selectie door en stelde de lijsten op met kandidaten voor zo'n humanitair visum, aangezien een selectie ter plaatse in oorlogsgebied niet mogelijk was. "Buiten een administratieve kost van 350 euro is de aanvraag van een humanitair visum een kosteloze procedure, maar uit het onderzoek blijkt dat er flinke bedragen betaald werden voor zo'n visum. Bovendien hebben een aantal mensen met medeweten van Kucam het humanitair visum gebruikt om door te reizen naar andere EU-lidstaten, wat in strijd is met de voorwaarden van het visum. In die gevallen werd zelfs een hoger bedrag gevraagd", stelt meester Van Heule. Kucam wordt samen met negen anderen, die namen van visumkandidaten hadden aangebracht, vervolgd voor mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie. Het Federaal Migratiecentrum vordert één euro schadevergoeding per feit van mensensmokkel. De Belgische Staat eist één euro provisioneel. Een van de slachtoffers vraagt een schadevergoeding van 21.150 euro. "Mijn cliënt wist niet dat zo'n humanitair visum gratis is. Hij betaalde 5.000 euro per gezinslid om naar België te komen. Beklaagden maakten misbruik van zijn situatie", stelde meester Elise Sablon. (Belga)

Hoofdbeklaagde Melikan Kucam (46) werd als Mechels gemeenteraadslid en voorzitter van het Assyrisch Huis geregeld gevraagd of hij niet kon helpen om familie te laten overkomen uit oorlogsgebied in Syrië en Irak. "Op zijn initiatief werd een humanitaire reddingsoperatie opgestart en hij stapte daarvoor naar toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Kucam werd contactpersoon tussen de Assyrische gemeenschap en het kabinet van de staatssecretaris", zegt meester Jan Van Heule, namens het Federaal Migratiecentrum. De positie van contactpersoon was heel belangrijk, want Kucam voerde de selectie door en stelde de lijsten op met kandidaten voor zo'n humanitair visum, aangezien een selectie ter plaatse in oorlogsgebied niet mogelijk was. "Buiten een administratieve kost van 350 euro is de aanvraag van een humanitair visum een kosteloze procedure, maar uit het onderzoek blijkt dat er flinke bedragen betaald werden voor zo'n visum. Bovendien hebben een aantal mensen met medeweten van Kucam het humanitair visum gebruikt om door te reizen naar andere EU-lidstaten, wat in strijd is met de voorwaarden van het visum. In die gevallen werd zelfs een hoger bedrag gevraagd", stelt meester Van Heule. Kucam wordt samen met negen anderen, die namen van visumkandidaten hadden aangebracht, vervolgd voor mensensmokkel, passieve omkoping en criminele organisatie. Het Federaal Migratiecentrum vordert één euro schadevergoeding per feit van mensensmokkel. De Belgische Staat eist één euro provisioneel. Een van de slachtoffers vraagt een schadevergoeding van 21.150 euro. "Mijn cliënt wist niet dat zo'n humanitair visum gratis is. Hij betaalde 5.000 euro per gezinslid om naar België te komen. Beklaagden maakten misbruik van zijn situatie", stelde meester Elise Sablon. (Belga)