De 39-jarige Franse Tunesiër Mohamed R. werd vorige donderdag ter hoogte van de Sint-Michielskaai bij de kraag gevat, nadat hij voordien aan hoge snelheid over de Meir had gereden. De arrestatie verliep zonder verzet. De man was duidelijk onder invloed van drank en verdovende middelen. In zijn voertuig lagen een gedemonteerde riotgun zonder munitie, een airsoft pistool, steekwapens en een bus met onbekende inhoud. Kort nadien gaven burgemeester De Wever en korpschef Muyters een korte persconferentie. Over de opportuniteit daarvan, rezen vorige week al vragen. De omgeving van De Wever preciseerde dat het parket had gevraagd geen gerechtelijk relevante informatie vrij te geven, wat naar verluidt ook niet de bedoeling was. In de bevoegde Kamercommissie stelde minister van Justitie Geens vandaag dat het federaal parket de lokale politie expliciet had gevraagd niet te communiceren. "Het federaal parket preciseert dat, op basis van de geldende regelgeving, dat het wel degelijk een 'verbod' betrof, dat desgevallend een schending van het beroepsgeheim zou kunnen uitmaken". Het federaal parket deelde de woordvoerder van de burgemeester mee dat er geen communicatie mocht zijn over elementen met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek "en dat een persconferentie in dat licht ook af te raden was. Het federaal parket kan vanzelfsprekend de burgemeester niet verbieden om een persconferentie te houden over de aspecten die de openbare orde aanbelangen", aldus minister Geens. Toen het federaal parket hoorde dat er toch een persconferentie zou plaatsvinden, heeft het in een gesprek met de woordvoerder van De Wever opnieuw afgeraden te communiceren. Het lokale parket van Antwerpen had intussen de lokale politie eveneens expliciet gevraagd om niet te communiceren. (Belga)

De 39-jarige Franse Tunesiër Mohamed R. werd vorige donderdag ter hoogte van de Sint-Michielskaai bij de kraag gevat, nadat hij voordien aan hoge snelheid over de Meir had gereden. De arrestatie verliep zonder verzet. De man was duidelijk onder invloed van drank en verdovende middelen. In zijn voertuig lagen een gedemonteerde riotgun zonder munitie, een airsoft pistool, steekwapens en een bus met onbekende inhoud. Kort nadien gaven burgemeester De Wever en korpschef Muyters een korte persconferentie. Over de opportuniteit daarvan, rezen vorige week al vragen. De omgeving van De Wever preciseerde dat het parket had gevraagd geen gerechtelijk relevante informatie vrij te geven, wat naar verluidt ook niet de bedoeling was. In de bevoegde Kamercommissie stelde minister van Justitie Geens vandaag dat het federaal parket de lokale politie expliciet had gevraagd niet te communiceren. "Het federaal parket preciseert dat, op basis van de geldende regelgeving, dat het wel degelijk een 'verbod' betrof, dat desgevallend een schending van het beroepsgeheim zou kunnen uitmaken". Het federaal parket deelde de woordvoerder van de burgemeester mee dat er geen communicatie mocht zijn over elementen met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek "en dat een persconferentie in dat licht ook af te raden was. Het federaal parket kan vanzelfsprekend de burgemeester niet verbieden om een persconferentie te houden over de aspecten die de openbare orde aanbelangen", aldus minister Geens. Toen het federaal parket hoorde dat er toch een persconferentie zou plaatsvinden, heeft het in een gesprek met de woordvoerder van De Wever opnieuw afgeraden te communiceren. Het lokale parket van Antwerpen had intussen de lokale politie eveneens expliciet gevraagd om niet te communiceren. (Belga)